SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

 


Số:     / KH-THPT.HVT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


           Lục Yên , ngày  10  tháng 10  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Hoàng Văn Thụ.

( 15/10/1966-15/10/2016)

 

         Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên được thành lập ngày 15/10/1966, đến nay đă trải qua 50 năm phát triển  và trưởng thành, luôn khẳng vị thế quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng. Trong những  năm qua, ngoài công tác tổ chức dạy và  học, nhà trường tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường( tháng 10/1966- tháng 10/2016).  Nhà trường luôn xác định đây là nhiệm vụ hết sức trọng  đại mà các thế hệ thầy và tṛ giao cho những người đang công tác tại trường chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện để có dịp nh́n nhận, đánh giá và ôn lại truyền thống nhà trường; tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy và tṛ sau 50 năm xây dựng và phát triển; là dịp để các thế hệ học sinh được gặp lại nhau, gặp lại các thầy cô giáo “thuở cắp sách tới trường”; cũng là dịp thực hiện giáo dục truyền thống cho thế hệ học sinh hôm nay. Thể theo nguyện vọng của đông đảo các thế hệ CB,GV,NV và học sinh, được sự đồng ư của UBND huyện Lục Yên, Sở GD và ĐT tỉnh Yên Bái - Trường THPT Hoàng Văn Thụ dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường vào ngày 12-13/11/2016 .  Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, nhà trường xây dựng kế hoạch( dự thảo) với các nội dung chính sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích.

- Ôn lại lịch sử  50 năm h́nh thành và phát triển của nhà trường, qua đó giáo dục truyền thống và ḷng tự hào cho các thế hệ CB, GV, NV và học sinh đă, đang công tác và học tập tại trường;  nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức và học sinh trong quá tŕnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho đất nước do Đảng và nhà nước giao phó.

- Động viên, khích lệ tinh thần và quyết tâm phấn đấu của các thế hệ Thầy và Tṛ nhà trường trong những năm tiếp theo.

 - Xây dựng cho HS trường THPT Hoàng Văn Thụ ḷng tự hào về ngôi trường với 50 năm truyền thống xây dựng và trưởng thành nhằm tạo lập không khí học tập và hoạt động sáng tạo, nhiệt t́nh trong nhà trường.

- Góp phần tạo dựng thương hiệu Trường THPT Hoàng Văn Thụ từ đó đẩy mạnh phong trào “dạy tốt, học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu

 - Đây là sự kiện trọng đại đối với nhà trường và được tổ chức với quy mô lớn, v́ vậy yêu cầu phải đạt được là:

+ Tổ chức trang trọng, an toàn, mang tính giáo dục cao để buổi Lễ thực sự là ngày hội lớn của Thầy và Tṛ nhà trường.

 + Phải huy động được đông đảo các thế hệ Thầy và Tṛ nhà trường cùng nhiệt t́nh tham gia để có ngày hội trường thực sự trang trọng và ư nghĩa.

+ Phải làm tốt công tác tham mưu, báo cáo để có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái; Sở GD - ĐT Yên Bái; các ban ngành đoàn thể hữu quan trong Huyện, Tỉnh và sự ủng hộ của toàn thể các thế hệ CB, GV, NV đă và đang công tác tại trường, các thế hệ cựu học sinh cùng  toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh có con, em đang học tại trường. 

I. Công tác chuẩn bị

1.     Công tác lập kế hoạch, tiến hành thủ tục xin tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Nhà trường đă lập Tờ tŕnh báo cáo UBND huyện Lục Yên, Sở giáo dục và Đào tạo Yên Bái về chủ trương tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường trong năm 2016.

          UBND huyện Lục Yên đă có Công văn số: 1339/UBND -VX ngày22/   9/2015 đồng ư cho Trường THPT Hoàng Văn Thụ tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1966- 2016).

Nhà trường đă thành lập các Tiểu ban: Liên lạc, Nội dung, Cơ sở vật chất, Khánh tiết - Lễ tân, Văn nghệ, Phục vụ - Bảo vệ; mỗi tiểu ban đều có người phụ trách và có chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

2.      Công tác truyên truyền, đấu mối kết hợp

         - Tuyên truyền, quảng bá h́nh ảnh nhà trường và thông báo kế hoạch kỷ niệm thông qua cổng thông tin điện tử

         - Lập tờ tŕnh báo cáo UBND huyện Lục Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường trong tháng 10/ 2015

- Trường đă thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các ban,  tiểu ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường.( tháng 12/2015)

- Xây dựng dự thảo nội dung chương tŕnh, xây dựng kịch bản  Lễ kỷ niệm 50 năm trong tháng 2/ 2016

         - Tham gia giặp mặt Ban liên lạc cựu học sinh trong tháng 2/2016, thông báo và quảng bá kế hoạch kỷ niệm thành lập trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website đơn vị và các kênh thông tin khác...

         - Liên hệ với các thầy, cô, học sinh qua các thế hệ sư tầm tư liệu, h́nh ảnh cho việc xây dựng kỷ yếu  bằng h́nh ảnh về quá tŕnh 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

           3. Công tác xây dựng CSVC, dự trù kinh phí...

           Tập trung kêu gọi vốn đầu tư­ CSVC theo hư­ớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo cảnh quan môi trư­ờng sư­ phạm, thân thiện đảm bảo cung cấp dịch vụ học tập tốt nhất cho học sinh

             Bằng đóng góp XHH của các nhà tài trợ,  phụ huynh học sinh, tiết kiệm các khoản chi để xây dựng và đư­a vào sử dụng các công tŕnh: Cổng trường, tường rào phía trước, nhà xe, nhà vệ sinh, hệ thống sử dụng nước sạch, đổ đường bê tông nội bộ, sửa chữa toàn bộ  hai dăy  nhà pḥng học 2 tầng, hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng trên sân trường, mua thêm mới bàn ghế bổ sung cho các pḥng học; nâng cấp và sửa chữa các pḥng học, pḥng học bộ môn, pḥng thực hành, pḥng thư viện... cố gắng bổ sung xây dựng CSVC nhà trường bề thế, khang trang, sạch đẹp, đáp ứng được nhu cầu dạy và học hiện nay.

          II. Phương hướng nhiệm vụ từ tháng 10/2015 đến ngày kỷ niệm thành lập trường 12-13//11 /2016

          1. Tăng cường nâng cao quản lư diều hành các hoạt động nhà trường: Giữ vững nề nếp, chất lượng dạy và học, với phương châm các hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm diễn ra theo kế hoạch, lịch tŕnh đă đề ra  nhưng không ảnh hưởng đến nề nếp, chất lượng dạy và học của nhà trường

          2. Công tác nâng cấp CSVC: Tiếp tục đấu mối với lănh đạo ngànhGiáo dục tỉnh; với Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện; với các thế hệ CB-GV, học sinh đă công tác, học tập tập tại trường xin hỗ trợ kinh phí hoàn thành sửa sân tập trung học sinh, lát bê tông đường xung quanh nhà Giám hiệu, pḥng chờ, tu sửa hệ thống đường đi trên sân trường. Những công việc trên phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2016

           3. Phối hợp với Đài PT-TH  tỉnh Yên Bái và Đài TT-TH huyện Lục Yên, đài truyền h́nh kỹ thuật số VTC xây dựng và hoàn thành phim tư liệu nhà trường, viết bài tuyên truyền trên báo Yên Bái, trang tin điện tử của ngành, Website của trường...

          4. Công tác truyên truyền, đấu mối kết hợp

          - Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động nhà trường, thông qua Cổng thông tin điện tử đây là phương tiện chủ yếu để quảng bá h́nh ảnh, thông báo hoạt động  kỷ niệm, giao lưu giữa các thế hệ học sinh

          - Liên hệ với cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền h́nh có bài viết tuyên truyền cho ngày kỷ niệm thành lập trường

          - Liên hệ với các công ty tổ chức sự kiện kư hợp đồng tổ chức kỷ niệm

          - Liên hệ với các cơ quan, ban ngành trong huyện xin kế hoạch hỗ trợ an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện phục vụ trong những ngày lễ kỷ niệm

          - Tập, duyệt kịch bản cho lễ kỷ niệm

III. Kế hoạch hoạt động chuẩn bị theo tháng( từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2016).

 

Tháng

Nội dung công tác

Phụ trách

 

9 -10/2015

-Ban chỉ đạo học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn

-Lên Kế hoạch tổng thể kỷ niệm

- Liên hệ với Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện Lục Yên,  Sở GD&ĐT xin chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm

11-12/2015

- H́nh thành các tiểu  ban, phân công nhiệm vụ

- Liên hệ với các thế hệ thầy, cô, học sinh qua các thế hệ xin tư liệu, h́nh ảnh truyền thống và xây dựng băng đĩa tuyên truyền.

- Tiến hành các hoạt động t́m địa chỉ, số điện thoại, lập danh sách  đại diện cựu học sinh các khóa, lớp...

- Lập kế hoạch tu sửa CSVC, bổ sung thiết bị...

1/2016

- Các tiểu ban triển khai nhiệm vụ được phân công

- Lập, kế hoạch, tờ tŕnh tŕnh Huyện uỷ, UBND, HĐND xin kinh phí nâng cấp CSVC, kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm…

 

 

2/2016

- Cập nhật thông tin quảng bá h́nh ảnh, tuyên truyền kế hoạch kỷ niệm, đấu mối các thế hệ học sinh qua cổng thông tin điện tử

- Gặp mặt đại diện các thế hệ học sinh tại tỉnh, thành phố ( cuối tháng 2/2016).

- Sưu tầm các bài viết, tư liệu của lănh đạo ngành, lănh đạo địa phương, các thế hệ thầy, cô, học sinh,  hoàn thành Báo cáo 50 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị

 

 

3/2016

- Triển khai sửa chữa nâng cấp khuôn viên nhà trường

- Liên hệ với các công ty tổ chức sự kiện kư hợp đồng tổ chức kỷ niệm

- Cập nhật thông tin quảng bá h́nh ảnh, tuyên truyền kế hoạch kỷ niệm, đấu mối các thế hệ học sinh qua cổng thông tin điện tử...

 

 

4 - 5/2016

- Hoàn thành pḥng truyền thống

-Xuất bản sách truyền thống

- Hoàn thành phim tư liệu nhà trường

- Tập duyệt chương tŕnh văn nghệ

- Các hoạt động khác.

 

6 - 7/2016

- Hoàn thành sửa chữa nâng cấp khuôn viên nhà trường

- Tổng duyệt lại toàn bộ kế hoạch đă triển khai,  khắc phục tồn tại

- Liên hệ với cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền h́nh có bài viết tuyên truyền cho ngày kỷ niệm thành lập trường

- Liên hệ với các cơ quan, ban ngành trong huyện xin kế hoạch hỗ trợ an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện phục vụ trong những ngày lễ kỷ niệm

- Tiến hành trang trí các khu vực

- Duyệt các diễn văn các văn bản đọc lễ hội

8 - 10/2016

- Tổng duyệt kịch bản.

- Hoàn thành các hạng mục công tŕnh.

- Tập dượt cho lễ kỷ niệm

- In thông báo, giấy mời cho các tổ chức và cá nhân, các thế hệ Cb, GV, Nv và học sinh đă công tác và học tập tại trường.

11/2016

- Tiến hành tổ chức  lễ kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm ngày NGVN 20/11.2016( vào ngày 12-13/11/2016)

12/2016

- Tổng kết, rút kinh nghiệm

 

IV. Nội dung chương tŕnh hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

1. Thời gian  (02 ngày)

          - Từ 14h00 ngày 12/11 đến 12h00 ngày 13/11/2016

2. Địa điểm: Tại trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên.

3. Nội dung chương tŕnh:

3.1 Chương tŕnh chiều 12/11/2016:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Chiều

14h00’ – 16h00’

-Tiếp đón đại biểu;

- Gặp mặt các thế hệ  CB,GV,NV  nhà trường;

16h00’ – 18h00’

- Cắm trại;

- Giao lưu ẩm thực với các thế hệ  CB,GV,NV.

2

Tối

19h30’ – 21h30

- Giao lưu văn nghệ.

 

          3.2- Chương tŕnh sáng ngày 13/11/2016:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Người giới thiệu

Người thực hiện

1

7h30’ – 8h00’

Đón tiếp đại biểu

 

2

8h00’ – 8h30’

Văn nghệ chào mừng

 Đ/c Hà

3

8h30’ – 8h40’

Chào cờ, tuyên bố lư do, giới thiệu Đại biểu

 

4

8h40’ – 8h55’

Diễn văn kỷ niệm

Đ/c Ḥa

5

8h55’ – 9h10’

 Phát biểu chúc mừng của lănh đạo Huyện ủy,  UBND huyện Lục Yên; Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

 Đ/c Ḥa

6

9h10’ – 9h20’

Công bố các quyết định khen thưởng( nếu có)

 Đ/c Ḥa

7

9h20’ – 9h35’

 Phát biểu chúc mừng của Cựu CBQL

 Đ/c Ḥa

8

9h35’ – 9h45’

 Phát biểu chúc mừng của Cựu GV

 Đ/c Ḥa

9

9h45’ – 9h55’

 Phát biểu chúc mừng của Cựu HS

Đ/c Ḥa

10

9h55’ – 10h00’

 Phát biểu hứa hẹn của HS K10

Đ/c Ḥa

11

10h00’ – 10h30’

 Đại diện các tập thể, cá nhân tặng hoa, quà nhà trường

Đ/c Ḥa

12

10h30 – 10h35’

Tiết mục Văn nghệ xen kẽ( nếu có thời gian)

Đ/c Hà

13

10h35- 11h00’

 Phát biểu  cảm ơn; mời thăm trường, chụp ảnh kỷ niệm; mời dự tiệc đứng chiêu đăi.

 

14

11h00

Giao lưu Ẩm thực( tiệc đứng)

 

4- Dự kiến khách mời:

          + Đại biểu lănh đạo tỉnh;

          + Đại biểu Sở GD-ĐT;

          + Đại biểu huyện;

          + Đại biểu các trường THPT;

          + Đại biểu các trường chuyên nghiệp;

          + Đại biểu các Trung tâm GDTX-HN-DN;

          + Đại biểu các trường THCS;

          + Đại biểu Chi hội cha mẹ học sinh;

          + Cán bộ, giáo viên cũ của trường;

          + Cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường;

          + Các thế hệ học sinh cũ của trường;

          + Phóng viên báo, đài Trung Ương và địa phương.....

          Dự tính:  Khoảng trên 1.000 người.

        Ban chỉ đạo thông báo kế hoạch, thời gian tổ chức Lễ kỷ để tất cả CB, GV, các cựu HS trường cấp III huyện Lục Yên, nay là trường THPT Hoàng Văn Thụ đang công tác tại khắp mọi miền đất nước được biết,về tham dự  và tích cực ủng hộ nhà trường về tinh thần và tài chính để Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường thêm phong phú và long trọng.

        Mọi liên hệ xin điện thoại về các số máy: Ông Nguyễn Đăng Thi -  HT-0984.410.514; Ông Phạm Văn Thư- PHT – 0915.454.019; Văn pḥng: 0293.845.261.

   

Duyệt kế hoạch

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Thi

Người lập kế hoạch

Chủ tịch CĐ nhà trường

 

 

 

 

Trần Việt Anh

 

 Nơi nhận:

- Sở GDĐT Yên Bái( Báo cáo);                                     
- Huyện ủy, HĐND, UBND  H.Lục Yên( Báo cáo);
- Ban ĐDCMHS (p/h);

- Ban liên lạc cựu học sinh các khóa, lớp( p/h);
- BLĐ, các đoàn thể trường ( t/h);
- Tổ trưởng CM, Tổ trưởng VP ( t/h);                                               

- Thông báo GV, HS toàn trường (  t/h);
- Thông tin trên Website đơn vị;
- Lưu: VT.