TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THƯỞNG

 


Số:      / KH- THPT.HVT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 


Lục Yên, ngày 30  tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Hoàng Văn Thụ (1966 - 2016);  34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016)

 

Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng “ Về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; đồng thời cũng là năm học có ư nghĩa đặc biệt đối với Thầy và tṛ nhà trường: năm học ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Hoàng Văn Thụ (1966- 2016) . Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang tập trung nỗ lực chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào Thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, yêu cầu nhà trường phải đề ra và đẩy mạnh thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển toàn diện chất lượng giáo dục của đơn vị.

Trong không khí sôi nổi, náo nức của thầy và tṛ cả nước đón chào năm học mới 2016-2017, phát huy những thành tích đă đạt được trong năm học 2015-2016, được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái, Hội đồng TĐ-KT trường THPT Hoàng Văn Thụ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào  mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (ngày 12-13/11/2016) và kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016) tới toàn thể CB, GV, NV và học sinh trong trường với những nội dung cụ thể sau đây:

 

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUACHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG  (1966-2016) VÀ 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016)

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Các tổ chức đoàn thể, CB, GV, NV và học sinh toàn trường xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện 3 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; triển khai cụ thể việc thực hiện chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lư và nâng cao chất lượng giáo dục” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên học tập, t́m hiểu, tọa đàm, viết bài cho số nội san đặc biệt của nhà trường nhân kỷ niệm 34 năm ngày Nhà Giáo việt Nam đồng thời hướng tới Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường sẽ được tổ chức và ngày 12-13/11/2016 nhằm tôn vinh nghề dạy học, vinh danh các gương điển h́nh trong sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với truyền thống 50 năm phấn đấu và trưởng thành của nhà trường, khơi dậy được t́nh cảm, đạo đức, nêu cao truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp, đề cao trách nhiệm của Nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.

 

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1966-2016)

2.1 Đối với Giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ, giảng dạy đúng kế hoạch, chương tŕnh quy định, quan tâm đến chất lượng dạy và học... thực hiện tốt quy định của cơ quan.Các thầy cô chủ nhiệm bám sát lớp để nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của trường.

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giảng dạy và châm chữa bài của học sinh.

- Duy tŕ nề nếp dạy học cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, và các giờ dạy chuyên đề.

- Tích cực dự giờ, thăm lớp và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định của chuyên môn nhà trường, được xếp loại khá trở lên.

- Tích cực tham gia hoạt động Hội giảng các cấp đặc biệt là Hội thi GV giỏi tỉnh Yên Bái năm học 2016-2017.

- Tích cực tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp cơ sở theo kế hoạch của nhà trường.

- Đăng kư và thi làm sáng kiến cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy, công tác.

- Tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tŕnh độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2.2. Đối với cán bộ quản lư, hành chính

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định cơ quan.

- Sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc đạt hiệu quả cao trong công tác,

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần CB, GVNV.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, đơn vị, đoàn kết nội bộ, giáo dục cho CB, GV, NV có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Phấn đấu 100% CBVC hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2.3. Đối với học sinh.

- Tổ chức thi đua học tốt và đi học đúng giờ, không vi phạm các quy định của Nhà trường và lớp đề ra, đặc biệt là nề nếp chuyên cần và ư thức chấp hành tốt ATGT, ANTT trường học.

- Tích cực các hoạt động thao giảng của các thầy, cô giáo.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động văn hoá - văn nghệ và thể thao do Nhà trường phát động;

- Trong đợt  thi đua chào mừng ngày 20/11 yêu cầu các lớp đều phải  có khăn trải bàn, lọ hoa trên bàn giáo viên;

- Các lớp tổ chức tổng vệ sinh lớp học, môi trường xung quanh lớp học và cảnh quan toàn trường Xanh - Sạch - Đẹp.;

- Mỗi lớp chuẩn bị từ 1-2 tiết mục văn nghệ để tham gia đêm văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam.

3. Về phong trào Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao.

- Về thể thao: Giao cho Tổ CM GDTC-GDQP phối hợp với Đoàn trường tổ chức giao hữu bóng chuyền giáo viên và học sinh chào mừng Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam -20/11 (Thành phần tham dự giải bao gồm CB, GV, NVvà học sinh trong toàn trường).

- Về văn nghệ : Giao cho Đoàn TNCS HCM tổ chức các chương tŕnh văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4. Các tiêu chí thi đua cần đạt.

4.1. Đối với các cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Nghiêm túc thực hiện ngày, giờ công lao động; thực hiện tốt quy chế chuyên môn   các quy định khác của đơn vị.

- Các thầy cô chủ nhiệm cần tăng cường quan tâm bám sát lớp để nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của trường.

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giảng dạy và chấm chữa bài của học sinh.

- Duy tŕ nề nếp dạy học cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, và các giờ dạy chuyên đề.

- Tích cực dự giờ, thăm lớp và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định của chuyên môn nhà trường, được xếp loại khá trở lên.

4.2.Đối với các em học sinh.

4.2.1. Về thực hiện nề nếp, nội quy:

- Thực hiện tốt các nội dung thi đua do Đoàn trường phát động.

- Ngoài ra, yêu cầu các lớp cần đạt các tiêu chí sau:

+ Đối với các lớp chọn: Các em học và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, xếp loại giờ học qua sổ đầu bài đạt 100% số giờ xếp từ loại Khá trở lên, trong đó 80% số giờ học xếp loại Tốt, có ít nhất 70% số học sinh được kiểm tra đạt Khá, giỏi  (trong đó giỏi 30%), 100% số học sinh được kiểm tra miệng đạt từ TB trở lên.

+ Đối với các lớp đại trà: Các em học và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, xếp loại giờ học qua sổ đầu bài đạt 100% số giờ được xếp loại khá trở lên (trong đó 80% đạt loại tốt; có ít nhất 90% số học sinh được kiểm tra miệng đạt từ TB trở lên mới xét thi đua.

4.2.2. Nề nếp hoạt động khác:

-  Học sinh toàn trường tiếp tục phát huy kỷ cương nề nếp, được thể hiện qua các công việc cụ thể như đi học đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, kính trọng thầy cô, không vi phạm nội quy ATGT, ANTT trường học,  tố chức chăm sóc bồn hoa cây cảnh và vệ sinh các khu vực vệ sinh chung cũng như vệ sinh lớp học. Mỗi lớp có lọ hoa và khăn trải bàn, thực hiện tốt nội quy nhà trường, không có học sinh vi phạm nội quy phải xử lư từ khiển trách trở lên.

- Các lớp đều phải tham gia chương tŕnh văn nghệ với chủ đề về tri ân thầy cô giáo, về mái trường, về t́nh bạn, t́nh yêu quê hương, đất nước… để duyệt và công diễn vào dịp Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

* Thời gian phát động đợt thi đua từ  05/9/2016 đến hết ngày 05/11/2016 (sơ kết, tuyên dương  vào ngày 20/11/2016)

1. Đối với nhà trường và công đoàn

 Giao cho các tổ trưởng chuyên môn  và công tác trong trường tổ chức phát động, BCH CĐCS và HĐ TĐ-KT nhà trường theo dơi thực hiện và tổ chức b́nh xét thi đua cho CB, GV, NV; sơ kết và tuyên dương trong lễ kỷ niệm ngày NGVN 20/11/2016.

2. Đối với đoàn trường và các tập thể học sinh:

Giao cho BCH đoàn trường tổ chức cho các lớp đăng kư thi đua tuần học tốt ngày học tốt, thi đua giành nhiều điểm tốt và theo dơi thi đua có đánh giá xếp loại, tổng hợp điểm khá, giỏi, tổng số giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt và nộp kết quả lên HĐ thi đua - khen thưởng nhà trường vào  ngày 10/11/2016.

 

IV. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT:

Đây là đợt thi đua mang tính chất quan trọng của nhà trường trong năm học. V́ vậy yêu cầu các thầy cô giáo, CBGC- NV và học sinh toàn trường tích cực tham gia. Nếu lớp nào không tham gia đầy đủ các nội dung trên tùy vào mức độ sẽ bị phê b́nh, khiển trách, trừ điểm nề nếp của tháng đến các h́nh thức cao hơn.

Trên đây là một số nội dung thi đua chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1966 - 2016) và kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016). HĐ TĐ-KT nhà trường tin tưởng và mong rằng mỗi thầy cô giáo,  mỗi CB, GV, NV và các em học sinh trong nhà trường hăy phát huy hết khả năng tư duy, sáng tạo, và ḷng nhiệt t́nh của ḿnh để thiết thực lập thành tích chào mừng Lễ  kỷ niệm 50 năm thành lập trường và  34 năm ngày Nhà giáoViệt  Nam, thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

 

BGH TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

 (Duyệt kế hoạch)

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Nguyễn Đăng Thi

Người lập kế hoạch

T.Tr  HĐ TĐ - KT

 

 

 

 

 

Trần Việt Anh

 

Nơi nhận:

-          Ban Chi ủy Chi bộ (b/c);

-          Ban Giám hiệu (chỉ đạo);

-          BCH CĐCS, BCH Đoàn trường (T/h);

-          Các tổ CM và HC (T/h);

-          Các tập thể hs (T/h);

-          Lưu: VP, HĐ TĐ-KT.