DANH SÁCH BAN COI THI
Ban Coi thi - Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2017
(Đính kèm quyết định số: 297/QĐ-HĐT ngày 25 /5/2017 của Chủ tịch Hội Đồng thi THPT quốc gia)
TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
I. Lănh đạo ban coi thi
1 Hà Thị Minh Lư Sở GD-ĐT Trưởng ban
2 Nguyễn Xuân Trường Học viện CNBCVT P.trưởng ban
3 Vũ Thị Kim Châm Sở GD-ĐT P.trưởng ban
4 Nguyễn Thị Thu Sở GD-ĐT P.trưởng ban
5 Trương Công Mạnh Sở GD-ĐT Thư kí
1. THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 
1 Nguyễn Thị Hoa Lan THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Trưởng điểm
2 Trần Thị Mỹ Hạnh Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Thị Sen THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thư kư
4 Hoàng Ngọc Quang THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thư kư
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Học viện CNBCVT CBCT
6 Nguyễn Thu Hương Học viện CNBCVT CBCT
7 Trần Thị Thanh B́nh Học viện CNBCVT CBCT
8 Trần Thị Thanh Huyền Học viện CNBCVT CBCT
9 Bùi Thị Thu Huế Học viện CNBCVT CBCT
10 Trần Thị Phương Lan Học viện CNBCVT CBCT
11 Đỗ Phi Nga Học viện CNBCVT CBCT
12 Phạm Hải Quỳnh Học viện CNBCVT CBCT
13 Phan Thị Hà Học viện CNBCVT CBCT
14 Phạm Thị Lan CĐSP Yên Bái CBCT
15 Lê Thanh Phong THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
16 Nguyễn Thị Lan Hương THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
17 Nguyễn Thị Hằng THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
18 Lê Thị Hương Giang THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
19 Nguyễn Thị T́nh THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
20 Lê Thanh Thủy THPT Lê Quư Đôn CBCT
21 Nguyễn Thị Kim Chang THPT Lê Quư Đôn CBCT
22 Nguyễn Thị Xuân THPT Lê Quư Đôn CBCT
23 Nguyễn Thanh Hải THPT Lê Quư Đôn CBCT
24 Trần Thanh Tú PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
25 Nguyễn Thị Thu PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
26 Hoàng Thúy Lan THPT Nguyễn Huệ CBCT
27 Nguyễn Thị Hồng Thúy  THPT Nguyễn Huệ CBCT
28 Lê Thị Thúy Hà  THPT Nguyễn Huệ CBCT
29 Phạm Minh Sâm THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Tổ trưởng
30 Nguyễn Duy Khánh Bệnh viện đa khoa tỉnh Y tế
31 Đặng Nhật Cường CATP Yên Bái Bảo vệ
32 Nguyễn Anh Tuấn (A) CATP Yên Bái Bảo vệ
33 Trần Đức Hải CATP Yên Bái Bảo vệ
34 Trần Đ́nh Châu THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Bảo vệ
35 Vũ Văn Tuân THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Bảo vệ
36 Nguyễn Tiến Kim Trạm y tế phường Y tế
37 Huỳnh Thị Toan THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Phục vụ
38 Vi Biên Cương THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Phục vụ
39 Hà Thị Hải Yến THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Phục vụ
2. THPT Nguyễn Huệ 
1 Nguyễn Đức Cường THPT Lư Thường Kiệt Trưởng điểm
2 Bùi Thị Ánh  THPT Nguyễn Huệ P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Thị Nhiễu Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Quang Hưng  THPT Nguyễn Huệ Thư kư
5 Bùi Phạm Hoàng Hải THPT Lư Thường Kiệt Thư kư
6 Lê Thị Hội An Học viện CNBCVT CBCT
7 Phạm Thị Như Ư Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Thị Mơ Học viện CNBCVT CBCT
9 Lê Thị Hằng Học viện CNBCVT CBCT
10 Đỗ Thị Lan Anh Học viện CNBCVT CBCT
11 Nguyễn Hải Yến Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Quỳnh Chi Học viện CNBCVT CBCT
13 Lê Thị Cẩm Thuần Học viện CNBCVT CBCT
14 Phạm Thị Thanh Thủy Học viện CNBCVT CBCT
15 Trần Lan Phương Học viện CNBCVT CBCT
16 Đinh Thị Oanh Học viện CNBCVT CBCT
17 Chu Thị Lan Phương Học viện CNBCVT CBCT
18 Phạm Thị Tố Nga Học viện CNBCVT CBCT
19 Nguyễn Thị Việt Lê Học viện CNBCVT CBCT
20 Đặng Thị Thu Huyền Học viện CNBCVT CBCT
21 Trần Thị Hường Học viện CNBCVT CBCT
22 Lê Thị Ánh Học viện CNBCVT CBCT
23 Chu Thị Thu Hằng CĐSP Yên Bái CBCT
24 Phạm Thị Diệu Hà THPT Lư Thường Kiệt CBCT
25 Phạm Thị Hồng Hạnh THPT Lư Thường Kiệt CBCT
26 Phạm Thùy Linh Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
27 Nguyễn Đỗ Linh Chi THPT Lê Quư Đôn CBCT
28 Nguyễn Việt Dũng THPT Lê Quư Đôn CBCT
29 Trần Thị Thu Hậu THPT Lê Quư Đôn CBCT
30 Lưu Thị Quỳnh THPT Lê Quư Đôn CBCT
31 Nguyễn Thị Như Quỳnh THPT Lê Quư Đôn CBCT
32 Nguyễn Đức Hiếu THPT Lê Quư Đôn CBCT
38 Bùi Vĩnh An THPT Cảm Ân CBCT
34 Vũ Phương Huyền  PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
35 Triệu Việt Phú THPT Cảm Ân CBCT
36 Nguyễn Anh Đức THPT Chu Văn An CBCT
37 Nguyễn Thái Thụy THPT Chu Văn An CBCT
38 Nguyễn Thanh Phương THPT Chu Văn An CBCT
39 Bùi Duy Hưng THPT Chu Văn An CBCT
40 Nguyễn Thị Anh Đào THPT Chu Văn An CBCT
41 Bùi Thu Trà THPT Cảm Ân CBCT
42 Nguyễn Thị Ngân Hà THPT Cảm Ân CBCT
43 Nguyễn Thị Thu Quyên THPT Cảm Ân CBCT
44 Mai Thị Hằng THPT Cảm Ân CBCT
45 Lê Thị Hạnh Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
46 Hoàng Thị Hạnh Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
47 Vũ Thị Phương Lan THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
48 Đỗ Thị Lệ Thùy Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
49 Lê Thị Bích Liên THPT Lê Quư Đôn CBCT
50 Lê Thị Trang THPT Lê Quư Đôn CBCT
51 Nguyễn Thanh B́nh THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng
52 Đinh Thị Thu Thủy CATP Yên Bái Bảo vệ
53 Hà Tuấn Vũ CATP Yên Bái Bảo vệ
54 Lê Anh Đức CATP Yên Bái Bảo vệ
55 Vũ Bảo Quyết CATP Yên Bái Bảo vệ
56 Đào Đ́nh Hùng Bệnh viện đa khoa tỉnh Ytế
57 Nguyễn Đăng Giang THPT Nguyễn Huệ Bảo vệ
58 Nguyễn Thị Thúy Hường THPT Nguyễn Huệ Y tế
59 Lê Thị Hậu THPT Nguyễn Huệ Phục vụ
60 Trần Thị Hồng Vân THPT Nguyễn Huệ Phục vụ
61 Phạm Thị Như Quỳnh THPT Nguyễn Huệ Phục vụ
62 Nguyễn Thị Thu Hiền THPT Nguyễn Huệ Phục vụ
63 Nguyễn Quang Phiệt THPT Nguyễn Huệ Phục vụ
3. THPT Lư Thường Kiệt 
1 Trương Thu Ba THPT Lư Thường Kiệt Trưởng điểm
2 Vũ Văn Thỏa Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Thị Phượng THPT Lư Thường Kiệt Thư kư
4 Nguyễn Thị Hường THPT Lư Thường Kiệt Thư kư
5 Nguyễn Hải Hà Học viện CNBCVT CBCT
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai Học viện CNBCVT CBCT
7 Bùi Thị Minh Huệ Học viện CNBCVT CBCT
8 Đỗ Thị Bích Ngọc Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Thị Lan Hương Học viện CNBCVT CBCT
10 Ngô Thị Thu Quỳnh Học viện CNBCVT CBCT
11 Đặng Thị Tố Uyên Học viện CNBCVT CBCT
12 Lương Thị Minh Tâm Học viện CNBCVT CBCT
13 Chu Phương Hiền Học viện CNBCVT CBCT
14 Hà Thị Minh Trang Học viện CNBCVT CBCT
15 Đinh Thị Đông Học viện CNBCVT CBCT
16 Cao Minh Hằng  Học viện CNBCVT CBCT
17 Trần Hương Giang Học viện CNBCVT CBCT
18 Nguyễn Thị Hải Dung CĐSP Yên Bái CBCT
19 Hà Xuân Trường THPT Chu Văn An CBCT
20 Nguyễn Thị Hồng Thảo THPT Chu Văn An CBCT
21 Nguyễn Thị Huê THPT Chu Văn An CBCT
22 Hà Hữu Thành THPT Chu Văn An CBCT
23 Trương Thị Lam Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
24 Phạm Quang Hưng Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
25 Giang Thanh Thủy Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
26 Khuất Văn Tâm Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
27 Vơ Thị Minh Hải Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
28 Phạm Thị Quỳnh THPT Lê Quư Đôn CBCT
29 Phạm Thanh Hải THPT Lê Quư Đôn CBCT
30 Đoàn Thị Thanh Hiền THPT Lê Quư Đôn CBCT
31 Ḷ Văn Hưng THPT Lê Quư Đôn CBCT
32 Ḷ Thị Mĩ B́nh THPT Lê Quư Đôn CBCT
33 Nguyễn Thị Nhật Khánh THPT Nguyễn Huệ CBCT
34 Dương Ngọc Tú  THPT Nguyễn Huệ CBCT
35 Vương Thị Tú Thao  THPT Nguyễn Huệ CBCT
36 Lưu Thị Hoa  THPT Nguyễn Huệ CBCT
37 Lê Thị Cẩm Vân THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
38 Nguyễn Thị Phương Liên THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
39 Đỗ Tiến Trường THPT Lê Quư Đôn CBCT
40 Phan Thị Ngọc Mai THPT Lê Quư Đôn CBCT
41 Đào Thị Hiến THPT Lư Thường Kiệt Tổ trưởng
42 Trần Thị Thu Hà  TT Y tế TP Yên Bái Y tế
43 Vũ Mạnh Thái CATP Yên Bái Bảo vệ
44 Vũ Hoàng Long CATP Yên Bái Bảo vệ
45 Trịnh Tuấn Anh CATP Yên Bái Bảo vệ
46 Hoàng Anh Ba CATP Yên Bái Bảo vệ
47 Đặng Anh Tuấn THPT Lư Thường Kiệt Bảo vệ
48 Nguyễn Văn Thực THPT Lư Thường Kiệt Bảo vệ
49 Nguyễn Văn Nghĩa THPT Lư Thường Kiệt Bảo vệ
50 Vũ Văn Cương THPT Lư Thường Kiệt Phục vụ
51 Nguyễn Thị Ánh Tuyết THPT Lư Thường Kiệt Phục vụ
52 Trần Thị Mười THPT Lư Thường Kiệt Phục vụ
53 Hà Thị Thanh Thúy THPT Lư Thường Kiệt Phục vụ
54 Trần Huyền Trang THPT Đồng Tâm Phục vụ
4. THPT Hoàng Quốc Việt 
1 Hoàng Văn Chính THPT Hoàng Quốc Việt Trưởng điểm
2 Nguyễn Quỳnh Giao Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Đ́nh Tĩnh THPT Hoàng Quốc Việt Thư kư
4 Bùi Thị Hiền Anh THPT Hoàng Quốc Việt Thư kư
5 Nguyễn Thị Lam Học viện CNBCVT CBCT
6 Nguyễn Thị Hoài Thu Học viện CNBCVT CBCT
7 Hoàng Phương Nam Học viện CNBCVT CBCT
8 Vũ Thị Tú Anh Học viện CNBCVT CBCT
9 Triệu Phương Thảo Học viện CNBCVT CBCT
10 Lê Thị Hồng Yến Học viện CNBCVT CBCT
11 Lương Thị Thanh Huyền CĐSP Yên Bái CBCT
12 Lê Thị Thu Huyền THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
13 Nguyễn Thái Ly THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
14 Đoàn Thanh Mai THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
15 Lương Thị Như Hoa THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
16 Đăng Tuấn Thành THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
17 Lục Thị Thu Hoài THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
18 Phạm Thị Hải Linh THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
19 Hoàng Thị Hiền THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
20 Quản Thị Hậu Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
21 Trần Thị Huyền Trinh Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
22 Phạm Quang Hưng Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
23 Đinh Bảo Trung THPT Hoàng Quốc Việt Phục vụ
24 Trần Thị Kim Vân  TT Y tế TP Yên Bái Y tế
25 Hà Văn Vũ CATP Yên Bái Bảo vệ
26 Trần Mai Luân CATP Yên Bái Bảo vệ
27 Vũ Hồng Hải CATP Yên Bái Bảo vệ
28 Đỗ Phương Duy CATP Yên Bái Bảo vệ
29 Đinh Thị Tú Thanh THPT Hoàng Quốc Việt Phục vụ
30 Nguyễn Hùng Cường THPT Hoàng Quốc Việt Phục vụ
31 Nguyễn Thị Minh Thuư THPT Hoàng Quốc Việt Phục vụ
32 Nguyễn Thị Tố Uyên THPT Hoàng Quốc Việt Phục vụ
33 Hà Ngọc Việt  THPT Hoàng Quốc Việt Bảo vệ
34 Vũ Nam Chung THPT Hoàng Quốc Việt Bảo vệ
5. PT DTNT THPT Tỉnh 
1 Vũ Hải PT DTNT THPT Tỉnh Trưởng điểm
2 Bùi Thị Huyền Dung Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Anh Thư GDTX tỉnh P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Tiến Dũng PT DTNT THPT Tỉnh Thư kư
5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh DN-GDTX TP Yên Bái Thư kư
6 Nguyễn Hồng Loan Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Minh Phượng Học viện CNBCVT CBCT
8 Phạm Thị Minh Hiền Học viện CNBCVT CBCT
9 Trần Thị Hạnh Học viện CNBCVT CBCT
10 Đào Thu Hiền Học viện CNBCVT CBCT
11 Hoàng Hồng Hạnh Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Thị Mai Học viện CNBCVT CBCT
13 Đinh Thị Bích Hạnh Học viện CNBCVT CBCT
14 Lê Thị Ngọc Phượng Học viện CNBCVT CBCT
15 Phí Thị Thúy Nga Học viện CNBCVT CBCT
16 Đào Thị Hải Yến Học viện CNBCVT CBCT
17 Nguyễn Thị Lê Hân CĐSP Yên Bái CBCT
18 Mai Thạch Hùng DN-GDTX Văn Yên CBCT
19 Hoàng Thanh Huyền DN-GDTX Văn Yên CBCT
20 Lương Thị Thanh Loan THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
21 Trần Thị Hiền Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
22 Đinh Đức Trinh Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
23 Vũ An Phượng Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
24 Vũ Đ́nh Chung Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
25 Nguyễn Minh Quyên THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
26 Lại Thị Báu THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
27 Lê Thị Lan Anh THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
28 Phạm Thị Kim Thoa THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
29 Nông Thanh Loan THPT Hồng Quang CBCT
30 Nông Thanh Lượt THPT Hồng Quang CBCT
31 Nguyễn Đông Vụ THPT Hồng Quang CBCT
32 Nguyễn Thị Thu Thủy Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
33 Nguyễn Thị Anh Đào Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
34 Phùng Thị Duy Khánh Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
35 Thiều Thị Thu Dung THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
36 Dương Thúy Quỳnh THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
37 Nguyễn Thị Việt Hà THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
38 Đào Văn Hoản PT DTNT THPT Tổ trưởng, bảo vệ
39 Phạm Thị Vân  TT Y tế TP Yên Bái Y tế
40 Vũ Minh Phương CATP Yên Bái Bảo vệ
41 Lương Đức Lâm CATP Yên Bái Bảo vệ
42 Nguyễn Hải Nam CATP Yên Bái Bảo vệ
43 Nguyễn Mạnh Trưởng CATP Yên Bái Bảo vệ
44 Bùi Sỹ Phương PT DTNT THPT Bảo vệ
45 Tô Tú Anh PT DTNT THPT Phục vụ
46 Hoàng Thị Lan PT DTNT THPT Y tế
47 Mai Thị Hợp PT DTNT THPT Phục vụ
48 Phan Thị Thanh Thủy PT DTNT THPT Phục vụ
49 Phạm Thị Hồng Kế PT DTNT THPT Phục vụ
50 Phạm Thị Hiển PT DTNT THPT Phục vụ
6. THPT Trần Nhật Duật 
1 Vũ Thị Kiểm THPT Trần Nhật Duật  Trưởng điểm
2 Nguyễn Chí Thành Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Hoàng Thị Quỳnh Liên  THPT Trần Nhật Duật  Thư kư
4 Hoàng Đ́nh Hiên DN-GDTX Yên B́nh Thư kư
5 Trần Thị Xuân Hạnh  Học viện CNBCVT CBCT
6 Ong Vân  Anh Học viện CNBCVT CBCT
7 Phan Thị Hương Học viện CNBCVT CBCT
8 Hoàng Thị Thu Học viện CNBCVT CBCT
9 Phan Thị Nga Học viện CNBCVT CBCT
10 Nguyễn Thị Phương Nam Học viện CNBCVT CBCT
11 Trần Thủy B́nh Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Thị Tuyết Học viện CNBCVT CBCT
13 Nguyễn Phương Anh Học viện CNBCVT CBCT
14 Nguyễn Thị Thu Hiên Học viện CNBCVT CBCT
15 Vũ Anh Đào Học viện CNBCVT CBCT
16 Nguyễn Thị Dung Học viện CNBCVT CBCT
17 Đỗ Thị Mai Quyên Học viện CNBCVT CBCT
18 Lê Thị Bích Liên CĐSP Yên Bái CBCT
19 Lê Hải Hường THPT Nguyễn Huệ CBCT
20 Bùi Hoàng Hà  THPT Nguyễn Huệ CBCT
21 Đào Thị Cẩm Hương THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
22 Bùi Thị Nghĩa THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
23 Đỗ Thị Thanh Tâm THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
24 Nguyễn Thị Thơm THPT Lư Thường Kiệt CBCT
25 Phạm Thị Thùy Nhung THPT Thác Bà CBCT
26 Lại Thị Phương THPT Thác Bà CBCT
27 Hoàng Thị Ngọc Yến THPT Cảm Ân CBCT
28 Bùi Thị Minh Thảo THPT Thác Bà CBCT
29 Lương Thùy Linh THPT Cảm Ân CBCT
30 Lưu Hồng Quân THPT Thác Bà CBCT
31 Phạm Thị Minh Lư THPT Thác Bà CBCT
32 Lương Thị Tính THPT Thác Bà CBCT
33 Lê Sơn Thủy THPT Thác Bà CBCT
34 Lê Thị Liên THPT Thác Bà CBCT
35 Hà Văn Tuấn  THPT Thác Bà CBCT
36 Trần Chí Cường THPT Thác Bà CBCT
37 Hoàng Thị Thuư Ngân THPT Thác Bà CBCT
42 Ma Đình Khải  THPT Trần Nhật Duật Tổ trưởng
43 Hoàng Trung Dũng TT YT Yên B́nh Y tế
44 Triệu Anh Tuấn CA huyện Yên Bình Bảo vệ
45 Lê Đình Dương CA huyện Yên Bình Bảo vệ
46 Phạm Thanh Bình CA huyện Yên Bình Bảo vệ
47 Nguyễn Thị Điệp THPT Trần Nhật Duật Phục vụ
48 Nguyễn Thị Bích Ngọc THPT Trần Nhật Duật Phục vụ
49 Lương Bích Nghị THPT Trần Nhật Duật Phục vụ
50 Hà Thị Huệ THPT Trần Nhật Duật Phục vụ
51 Nông Chu Bằng THPT Trần Nhật Duật Phục vụ
52 Hà Đình Niên THPT Trần Nhật Duật Bảo vệ
53 Đinh Công Ước THPT Trần Nhật Duật Bảo vệ
54 Nguyễn Trung Thực THPT Trần Nhật Duật Trông xe
7. THPT Cảm Ân 
1 Trần Quang Thủy THPT Cảm Ân Trưởng điểm
2 Đoàn Hiếu Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Phạm Duy Thành THPT Cảm Ân Thư kư
4 Lê Thị Xuân Hương THPT Cảm Ân Thư kư
5 Nguyễn Thị Thanh Hương  Học viện CNBCVT CBCT
6 Trương Kim Liên Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Thị Ngọc Anh Học viện CNBCVT CBCT
8 Ngô Thị Mỹ Hà Học viện CNBCVT CBCT
9 Tô Thị Ngọc Hà Học viện CNBCVT CBCT
10 Nguyễn Thị Kim Chi Học viện CNBCVT CBCT
11 Ngô Thị Minh Thu Học viện CNBCVT CBCT
12 Vũ Thị Thanh Huyền Học viện CNBCVT CBCT
13 Nguyễn Thùy Linh CĐSP Yên Bái CBCT
14 Hoàng Tiến Thái THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
15 Vũ Văn Bộ THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
16 Nguyễn Ngọc Giao THPT Nguyễn Huệ CBCT
17 Đỗ Hà Nam THPT Hồng Quang CBCT
18 Đỗ Quang Trung THPT Hồng Quang CBCT
19 Đỗ Tuấn Việt THPT Hồng Quang CBCT
20 Đỗ Thị Bích Ngọc THPT Hồng Quang CBCT
21 Vương Quốc Thuần THPT Hồng Quang CBCT
22 Vương Dũng Hà  PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
23 Mai Thị Hồng Vân PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
24 Nguyễn Tiến Đạt  PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
25 Nguyễn Thị Thanh Lang PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
26 Nguyễn Thị Thu Loan THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
27 Nguyễn Mạnh Cường THPT Cảm Ân Tổ trưởng
28 Hoàng Thị Duyên TT YT Yên B́nh Y tế
29 Bàn Văn Tiền CA huyện Yên Bình Bảo vệ
30 Hoàng Khánh Tuân CA huyện Yên Bình Bảo vệ
31 Lương Văn Huỳnh CA huyện Yên Bình Bảo vệ
32 Lê Huy B́nh THPT Cảm Ân Ủy viên
33 Nguyễn Thu Thủy THPT Cảm Ân Ủy viên
34 Trần Thị Đức THPT Cảm Ân Ủy viên
35 Nguyễn Văn Liên THPT Cảm Ân Ủy viên – Bảo vệ
36 Nguyễn văn Thức THPT Cảm Ân Ủy viên – Bảo vệ
37 Hà Thị Lũy THPT Cảm Ân Ủy viên
38 Nguyễn Thu Hằng THPT Cảm Ân Ủy viên- PT y tế
8. THPT Cảm Nhân 
1 Nguyễn Văn Lịch THPT Cảm Nhân Trưởng điểm
2 Trương Trung Kiên Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Duy Thiều THPT Cảm Nhân Thư kư
4 Hoàng Trọng Đức THPT Cảm Nhân Thư kư
5 Nguyễn Hoàng Anh Học viện CNBCVT CBCT
6 Nguyễn Quang Hưng Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Trung Hiếu Học viện CNBCVT CBCT
8 Hoàng Phi Dũng Học viện CNBCVT CBCT
9 Phạm Đ́nh Dũng Học viện CNBCVT CBCT
10 Nguyễn Đ́nh Hiến Học viện CNBCVT CBCT
11 Nguyễn Hồng Lực Học viện CNBCVT CBCT
12 Dương Thị Hoa CĐSP Yên Bái CBCT
13 Nguyễn Thị Hồng Nhung THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
14 Nguyễn Thị Nga THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
15 Nguyễn Thị Ngọc THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
16 Vũ Hữu Đảo THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
17 Trần Thị Nhung THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
18 Trần Văn Toàn THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
19 Trần Việt Anh THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
20 Đặng Quang Trung THPT Mai Sơn CBCT
21 Đặng Thị Kim Oanh THPT Mai Sơn CBCT
22 Đỗ Quỳnh Phương  THPT Mai Sơn CBCT
23 Hà Thị Lữ THPT Mai Sơn CBCT
24 Hà Thị Ly THPT Mai Sơn CBCT
25 Hoàng Thị Xuyên THPT Cảm Nhân Tổ trưởng
26 Lương Đ́nh Hiếu TT YT Yên B́nh Y tế
27 Đỗ Văn Chang CA huyện Yên Bình Bảo vệ
28 Nông Trí Tích CA huyện Yên Bình Bảo vệ
29 Hoàng Ngọc Phương CA huyện Yên Bình Bảo vệ
30 Đỗ Đăng Khoa THPT Cảm Nhân Phục vụ
31 Mai Xuân Thường THPT Cảm Nhân Phục vụ
32 Dương Thị Huệ THPT Cảm Nhân Y tế
33 Hoàng Thị Hương THPT Cảm Nhân Phục vụ
34 Trần Ngọc Chung THPT Cảm Nhân Phục vụ
35 Hoàng Xuân Trường THPT Cảm Nhân Bảo vệ
9. THPT Thác Bà 
1 Ma Quang Thủy THPT Thác Bà Trưởng điểm
2 Vũ Hữu Tiến Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Mạnh Toán THPT Thác Bà Thư kư
4 Nguyễn Hùng Cường THPT Thác Bà Thư kư
5 Lê Mai Hương Học viện CNBCVT CBCT
6 Đỗ Thị Lan Phương Học viện CNBCVT CBCT
7 Hoàng Kim Cúc Học viện CNBCVT CBCT
8 Trần Diệu Linh Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Thị Hồng Huệ Học viện CNBCVT CBCT
10 Bùi Lệ Xuân Học viện CNBCVT CBCT
11 Lê Thị Bích Ngọc Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Trung Thành Học viện CNBCVT CBCT
13 Phạm Vũ Minh Tú Học viện CNBCVT CBCT
14 Phan Thị Thùy Trang Học viện CNBCVT CBCT
15 Nguyễn Thị Thanh Mai CĐSP Yên Bái CBCT
16 Đầu Thị Kim Chung THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
17 Hoàng Thị Loan THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
18 Hoàng Thị Lứa THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
19 Lư Văn Đến THPT Cảm Nhân CBCT
20 Nguyễn Thi Hậu THPT Cảm Nhân CBCT
21 Lương Xuân Thành THPT Cảm Nhân CBCT
22 Nguyễn Quang Hưng THPT Lư Thường Kiệt CBCT
23 Trần Việt Dũng THPT Lư Thường Kiệt CBCT
24 Tạ Thị Bích Ngân  THPT Trần Nhật Duật  CBCT
25 Đỗ Kim Liên  THPT Trần Nhật Duật  CBCT
26 Lê Thị Kim Dung  THPT Trần Nhật Duật  CBCT
27 Lư Tuấn Anh   THPT Trần Nhật Duật  CBCT
28 Nguyễn Thị Quỳnh Nga  THPT Trần Nhật Duật  CBCT
29 Nguyễn Tài Tuệ THPT Nguyễn Huệ CBCT
30 Vơ Quỳnh Điệp  THPT Nguyễn Huệ CBCT
31 Chu Thị The THPT Cảm Nhân CBCT
32 Mai Thị Hồng Thuư THPT Cảm Nhân CBCT
33 Lưu Trung Kiên THPT Thác Bà Tổ trưởng
34 Hoàng Thị Hiền TT YT Yên B́nh Y tế
35 Lý Văn Tĩnh CA huyện Yên Bình Bảo vệ
36 Hoàng Ngọc Nam CA huyện Yên Bình Bảo vệ
37 Nguyễn Anh Tuấn CA huyện Yên Bình Bảo vệ
38 Phạm Tiến Khanh THPT Thác Bà Bảo vệ
39 Vũ Thị Mai THPT Thác Bà Phục vụ
40 Trần Thị Mai Hương THPT Thác Bà Phục vụ
41 Hà Thị Thanh Huyền THPT Thác Bà Phục vụ
42 Nguyễn Thị Hoa THPT Thác Bà Phục vụ
43 Phạm Thị Ca THPT Thác Bà Phục vụ
10. THPT Hoàng Văn Thụ 
1 Nguyễn Đăng Thi THPT Hoàng Văn Thụ Trưởng điểm
2 Nguyễn Hải Ngọc Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Lương Văn Chiêm THPT Mai Sơn P. Trưởng điểm
4 Lương Quang Dũng THPT Hoàng Văn Thụ Thư kư
5 Đoàn Mạnh Hà THPT Hoàng Văn Thụ Thư kư
6 Đỗ Quang Hùng Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Đức Minh Học viện CNBCVT CBCT
8 Chu Quang Khanh Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Hoàng Tiến Học viện CNBCVT CBCT
10 Ngô Ngọc Tiến Học viện CNBCVT CBCT
11 Đỗ Xuân Chợ Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Đức Hùng Học viện CNBCVT CBCT
13 Nguyễn Đức Phú Học viện CNBCVT CBCT
14 Nguyễn Đặng Thanh Học viện CNBCVT CBCT
15 Nguyễn Trần Tuấn Học viện CNBCVT CBCT
16 Chu Quang Hưng Học viện CNBCVT CBCT
17 Nguyễn Viết Minh Học viện CNBCVT CBCT
18 Ngô Xuân Thành Học viện CNBCVT CBCT
19 Ngô Xuân Bách Học viện CNBCVT CBCT
20 Đỗ Trung Việt Học viện CNBCVT CBCT
21 Trần Thanh Tú Học viện CNBCVT CBCT
22 Nguyễn Thọ Thịnh Học viện CNBCVT CBCT
23 Vương Thị Thu Ḥa CĐSP Yên Bái CBCT
24 Tô Thị Thịnh THPT Hồng Quang CBCT
25 Triệu Thị Nguyệt THPT Hồng Quang CBCT
26 Triệu Trung Kiên THPT Hồng Quang CBCT
27 Trịnh Phương Nga THPT Hồng Quang CBCT
28 Bùi Đức Hải THPT Hồng Quang CBCT
29 Bùi Thị Thu THPT Hồng Quang CBCT
30 Đào Thu Hiền THPT Hồng Quang CBCT
31 Vũ Tuấn Ngọc THPT Hồng Quang CBCT
32 Đoàn Quyết Tiến THPT Lư Thường Kiệt CBCT
33 Nguyễn Thị Kim Kiểm THPT Lư Thường Kiệt CBCT
34 Đỗ Thị Thu Hồng THPT Lư Thường Kiệt CBCT
35 Hoàng Thị Hà THPT Lư Thường Kiệt CBCT
36 Nguyễn Mai Lan Anh THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
37 Nguyễn Văn Khiêm THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
38 Nguyễn Thị Thủy THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
39 Nguyễn Mạnh Hùng THPT Cảm Nhân CBCT
40 Nguyễn Ngọc B́nh THPT Cảm Nhân CBCT
41 Đỗ Thị Bằng THPT Cảm Nhân CBCT
42 Hoàng Thị Luyến THPT Cảm Nhân CBCT
43 Đặng Thị Nhâm THPT Cảm Nhân CBCT
44 Hoàng Văn Đông THPT Mai Sơn CBCT
45 Hoàng Văn Thuận THPT Mai Sơn CBCT
46 Lương Thị Kim Huế THPT Mai Sơn CBCT
47 Mai Thị Hồng THPT Mai Sơn CBCT
48 Nguyễn Hoàng Giang THPT Mai Sơn CBCT
49 Phạm Văn Thư THPT Hoàng Văn Thụ Tổ trưởng
50 Bùi Việt Hưng CA huyện Lục Yên Bảo vệ
51 Dương Phú Ngọc CA huyện Lục Yên Bảo vệ
52 Hoàng Anh Tuấn THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ
53 Đàm Thị Thu Hiền THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ
54 Đổng Kim Lân THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ
55 Dương Thị Sáng THPT Hoàng Văn Thụ Y tế
56 Bùi Thanh Thê THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ
57 Bùi Đức Giang THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ
58 Triệu Ngọc Hà THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ
11. Trung cấp nghề Lục Yên 
1 Bế Danh Phương TC nghề Lục Yên Trưởng điểm
2 Nguyễn Văn Hậu Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Phạm Thanh Sơn TC nghề Lục Yên Thư kư
4 Mông Thanh  Dũng TC nghề Lục Yên Thư kư
5 Lương Công Duẩn Học viện CNBCVT CBCT 8
6 Đỗ Trung Anh Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Ngọc Điệp Học viện CNBCVT CBCT
8 Hoàng Mạnh Quang Học viện CNBCVT CBCT
9 Hoàng Xuân Dậu Học viện CNBCVT CBCT
10 Trần Văn Công Học viện CNBCVT CBCT
11 Nguyễn Thiện Thi Học viện CNBCVT CBCT
12 Vũ Thị Nhị CĐSP Yên Bái CBCT
13 Đoàn Thị Liên DN-GDTX Văn Yên CBCT
14 Trần Long Giang DN-GDTX Văn Yên CBCT
15 Hoàng Văn Vê DN-GDTX Văn Yên CBCT
16 Phạm Thị Quỳnh DN-GDTX Văn Yên CBCT 21
17 Phạm Thúy Hằng DN-GDTX Yên B́nh CBCT
18 Nguyễn Huy Hưng DN-GDTX Yên B́nh CBCT
19 Nguyễn Thị Thanh Duyên DN-GDTX Yên B́nh CBCT
20 Hoàng Văn Lượng THPT Hồng Quang CBCT
21 Đặng Tuấn Long THPT Hồng Quang CBCT
22 Nguyễn Thị Vui THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
23 Phạm Thị Bích Huệ THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
24 Phạm Thị Hồng Nhung THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
25 Thái Văn Tiến THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
26 Phan Thị Thêu Trung cấp nghề Lục Yên Tổ trưởng
27 Nguyễn Tuấn Anh TTYT Lục Yên Bảo vệ
28 Trịnh Hoàng Giang CA huyện Lục Yên Bảo vệ
29 Lê Đ́nh Thắng Trung cấp nghề Lục Yên Bảo vệ
30 Hoàng Văn Tiền Trung cấp nghề Lục Yên Bảo vệ
31 Lê Thi Loan Trung cấp nghề Lục Yên Phục vụ
32 Hoàng Thị Luyến Trung cấp nghề Lục Yên Phục vụ
33 Nguyễn Văn Thuận Trung cấp nghề Lục Yên Phục vụ
34 Lê Thị Đài Trang Trung cấp nghề Lục Yên Phục vụ
12. THPT Mai Sơn 
1 Trần Xuân Hữu THPT Mai Sơn Trưởng điểm
2 Đỗ Thị Lan CĐSP Yên Bái P. Trưởng điểm
3 Vũ Xuân Hóa THPT Mai Sơn Thư kư
4 Nguyễn Văn Huy THPT Mai Sơn Thư kư
5 Vũ Thị Thanh Huyền CĐSP Yên Bái CBCT
6 Nguyễn Thị Huyền CĐSP Yên Bái CBCT
7 Nguyễn Thị Lư CĐSP Yên Bái CBCT
8 Lê Chí Hiếu CĐSP Yên Bái CBCT
9 Đoàn Thị Huyền CĐSP Yên Bái CBCT
10 Nguyễn Quang Hải CĐSP Yên Bái CBCT
11 Hoàng Thị Ngọc THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
12 Ngô Thị Thái Linh THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
13 Nguyễn Ngọc Tuấn THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
14 Nguyễn Thị Hoà THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
15 Đỗ Trường Sơn THPT Hồng Quang CBCT
16 Nghiêm Thị Nhung THPT Hồng Quang CBCT
17 Đỗ Anh Tuấn THPT Hồng Quang CBCT
18 Nguyễn Mạnh Linh THPT Cảm Nhân CBCT
19 Phạm Trung Thành THPT Cảm Nhân CBCT
20 Nguyễn T Lan Hương THPT Hồng Quang CBCT
21 Nguyễn Thị Mai THPT Hồng Quang CBCT
22 Nguyễn Văn  Luyện THPT Hồng Quang CBCT
23 Phan Thị Chinh Yên THPT Cảm Nhân CBCT
24 Triệu Thùy Linh THPT Mai Sơn Tổ trưởng
25 Hoàng Văn Tùng TYT xă Mai Sơn Y tế
26 Lý Ton Khách CA huyện Lục Yên Bảo vệ
27 Triệu Hoài Nghi THPT Mai Sơn Bảo vệ
28 Hoàng Thụy Dung THPT Mai Sơn Phục vụ
29 Trần Thị Thu Huyền THPT Mai Sơn Phục vụ
13. THPT Hồng Quang 
1 Nguyễn Xuân Tuyên THPT Hồng Quang Trưởng điểm
2 Phạm Ngọc Anh Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Trần Văn Cảnh THPT Hồng Quang Thư kư
4 Nguyễn Thế B́nh THPT Hồng Quang Thư kư
5 Trần Quốc Trung Học viện CNBCVT CBCT
6 Phạm Hoàng Duy Học viện CNBCVT CBCT
7 Vũ Tuấn Anh Học viện CNBCVT CBCT
8 Vũ Quang Kết Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn B́nh Minh Học viện CNBCVT CBCT
10 Trịnh Xuân Long Học viện CNBCVT CBCT
11 Vũ Tiến Thành Học viện CNBCVT CBCT
12 Đinh Thị Thu CĐSP Yên Bái CBCT
13 Nguyễn Thị Tuyết Lan THPT Cảm Nhân CBCT
14 Dương Thị Thuư Hằng THPT Cảm Nhân CBCT
15 Nguyễn Tuấn Anh THPT Cảm Nhân CBCT
16 Tạ Đức Hùng THPT Cảm Nhân CBCT
17 Lê Thị Thu Hường THPT Cảm Nhân CBCT
18 Hoàng Thị Diệp PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
19 Lê Văn Chương PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
20 Nguyễn Thị Bích Thảo THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
21 Nguyễn Thị Dung THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
22 Triệu Thị Minh Thuư THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
23 Nguyễn Thị Thảo Yến PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
24 Đặng Quyết Thắng PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
25 Bùi Thị Thúy THPT Hồng Quang Tổ trưởng
26 Nguyễn Văn Tiến Huy TYT xă Động Quan Y tế
27 Lý Văn Mạnh CA huyện Lục Yên Bảo vệ
28 Đinh Công Thắng THPT Hồng Quang Bảo vệ
29 Dương Văn Minh THPT Hồng Quang Bảo vệ
30 Vũ Thị Thu Thủy THPT Hồng Quang Phục vụ
31 Nguyễn Thị Lan THPT Hồng Quang Phục vụ
32 Nguyễn Vũ Linh THPT Hồng Quang Phục vụ
33 Trần Thế Hồng THPT Hồng Quang Phục vụ
14. THPT Lê Quư Đôn 
1 Phan Tất Kha THPT Lê Quư Đôn Trưởng điểm
2 Chu Quang Ngọc Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Lê Huy Chính DN-GDTX Trấn Yên P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Hữu Tuấn THPT Lê Quư Đôn Thư kư
5 Đặng Huy Hùng THPT Lê Quư Đôn Thư kư
6 Trần Minh Thu Học viện CNBCVT CBCT
7 Ao Thu Hoài Học viện CNBCVT CBCT
8 Trần Thanh Xuân Học viện CNBCVT CBCT
9 Trần Thị Lan Phương Học viện CNBCVT CBCT
10 Nguyễn Thị Thu Hiền Học viện CNBCVT CBCT
11 Lê Thị Ngọc Phương Học viện CNBCVT CBCT
12 Ngô Thị Thu Trang Học viện CNBCVT CBCT
13 Dương Thị Thanh Tú Học viện CNBCVT CBCT
14 Vũ Thị Hồng Nga Học viện CNBCVT CBCT
15 Nguyễn Thị Thúy Liễu Học viện CNBCVT CBCT
16 Hoàng Thị Lan Hương Học viện CNBCVT CBCT
17 Tô Thị Thảo Học viện CNBCVT CBCT
18 Nguyễn Thị Thiết Học viện CNBCVT CBCT
19 Lê Thị Minh Thanh Học viện CNBCVT CBCT
20 Hà Thị Hồng Liễu THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
21 Nguyễn Thị Hà Lan THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
22 Nguyễn Thị Thu Hà THPT Lư Thường Kiệt CBCT
23 Đỗ Thị Thu THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
24 Đinh Thị Thu Giang THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
25 Khuất Thị Nga THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
26 Nguyễn Thanh Phương THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
27 Nguyễn Duy Đức PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
28 Trương Thu Minh PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
29 Cao Văn Long  PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
30 Phạm Thị Tuyết Nhung PT DTNT THPT Tỉnh CBCT
31 Hà Khánh Quỳnh  THPT Nguyễn Huệ CBCT
32 Trần Thu Hoài  THPT Nguyễn Huệ CBCT
33 Đào Thùy Giang THPT Nguyễn Huệ CBCT
34 Nguyễn Thị Hậu THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
35 Hoàng Thị Na THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
36 Ng. Thị Hoa Vân THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
37 Nguyễn Thị Chúc Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
38 Lương Xuân Nghiêm Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
39 Trần Mạnh Khôi Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
40 Trần Thanh Hà Trường THPT Lê Quư Đôn  Tổ trưởng 
41 Đoàn Nguyên Ngọc TT Y tế  Trấn Yên Y tế
42 Hoàng Văn Bình CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
43 Triệu Quý Tuấn CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
44 Nguyễn Trọng Tấn CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
45 Trần Đức Hiệp CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
46 Hoàng Thị Hạc Trường THPT Lê Quư Đôn Tổ phó
47 Trần Thị Thính Trường THPT Lê Quư Đôn  Phục vụ
48 Trần Thu Giang  Trường THPT Lê Quư Đôn  Phục vụ
49 Lê Dức Anh  Trường THPT Lê Quư Đôn  Phục vụ
50 Lê Văn Kiều Trường THPT Lê Quư Đôn Phục vụ
51 Đỗ Văn Minh Trường THPT Lê Quư Đôn Phục vụ
15. PTLC 2-3 Trấn Yên 2 
1 Lương Sinh Trúc Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 Trưởng điểm
2 Đặng Thị Việt Đức Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Trần Việt Khoa THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Thị Hoa Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 Thư kư
5 Cao Danh Thạch Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 Thư kư
6 Phan Thu Hiền  Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Thị Lụa Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Minh Nguyệt Học viện CNBCVT CBCT
9 Trịnh Thúy Lư Học viện CNBCVT CBCT
10 Trần Thị Trà Học viện CNBCVT CBCT
11 Nguyễn Thị Chinh Lam Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Thị Phương Dung Học viện CNBCVT CBCT
13 Phạm Văn Điềm Học viện CNBCVT CBCT
14 Nguyễn Thị Quỳnh Giang CĐSP Yên Bái CBCT
15 Ḷ Mạnh Hùng THPT Sơn Thịnh CBCT
16 Phạm Thị Lượn THPT Sơn Thịnh CBCT
17 Quyền Thị Thúy Hằng THPT Sơn Thịnh CBCT
18 Vũ Thị Thủy THPT Sơn Thịnh CBCT
19 Ngô Thị Thanh Quư THPT Lê Quư Đôn CBCT
20 Trần Thị Quách Lan THPT Lê Quư Đôn CBCT
21 Nguyễn Thị Thu Hiền THPT Lê Quư Đôn CBCT
22 Phan Thanh Huyền THPT Lê Quư Đôn CBCT
23 Nguyễn Hoài Liêm THPT Lư Thường Kiệt CBCT
25 Trương Thị Hồng THPT Lư Thường Kiệt CBCT
26 Nguyễn Minh Nguyệt THPT Nghĩa Lộ CBCT
23 Cao Thị Bích Lan THPT Nghĩa Lộ CBCT
27 Nguyễn Thị Thúy Lan PTLC II-III Trấn Yên II Tổ trưởng
28 Ngụy Hữu Tới PK ĐKKV Hưng Khánh Y tế
29 Đinh Hải Tuấn CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
30 Đinh Công Huy CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
31 Trần Mạnh Tuyên CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
32 Hoàng Văn Chữ CA huyện Trấn Yên Bảo vệ
33 Đinh Văn Tích PTLC II-III Trấn Yên II Bảo vệ
34 Lương Xuân Trọng PTLC II-III Trấn Yên II Bảo vệ
35 Hà Đàm Đạo PTLC II-III Trấn Yên II Phục vụ
36 Đặng Thị Kim Anh PTLC II-III Trấn Yên II Phục vụ
37 Lương Thị Hồng Khánh PTLC II-III Trấn Yên II Phục vụ
38 Nguyễn Thị Thu PTLC II-III Trấn Yên II Phục vụ
16. THPT Chu Văn An 
1 Bùi Văn Xuân THPT Chu Văn An Trưởng điểm
2 Nguyễn Hồng Minh Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Thị Hương PT DTNT THPT tỉnh P. Trưởng điểm
4 Lương Thị Quỳnh Nga THPT Chu Văn An Thư kư
5 Phạm Đại An THPT Chu Văn An Thư kư
6 Hoàng Trọng Minh Học viện CNBCVT CBCT
7 Vũ Thị Huyền  Học viện CNBCVT CBCT
8 Vũ Tuấn Anh Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Trọng Khánh Học viện CNBCVT CBCT
10 Ngô Thu Hương Học viện CNBCVT CBCT
11 Hoàng Minh Ánh Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Thị Thu Hằng Học viện CNBCVT CBCT
13 Nguyễn Thanh Trà Học viện CNBCVT CBCT
14 Phạm Thị Thúy Hiền Học viện CNBCVT CBCT
15 Phạm Minh Ái Học viện CNBCVT CBCT
16 Phạm Thị Khánh Học viện CNBCVT CBCT
17 Phạm Thị Nguyên Thư Học viện CNBCVT CBCT
18 Nguyễn Hồng Nga Học viện CNBCVT CBCT
19 Đàm Truyền Đức Học viện CNBCVT CBCT
20 Lê Hải Châu Học viện CNBCVT CBCT
21 Phùng Văn Doanh Học viện CNBCVT CBCT
22 Nguyễn Thanh Toàn Học viện CNBCVT CBCT
23 Nguyễn Hồng Nhung CĐSP Yên Bái CBCT
24 Hoàng Thị T́nh THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
25 Hoàng Thị Tuyết Hạnh THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
26 Lương Thị Thơm THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
27 Ngô Minh Ngọc THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
28 Nguyễn Đức Cương THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
29 Nguyễn Ngọc Thanh THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
30 Nguyễn Thị Thu Hương THPT Lê Quư Đôn CBCT
31 Nguyễn Thị Kim Oanh THPT Lê Quư Đôn CBCT
32 Hoàng Thị Hằng THPT Lê Quư Đôn CBCT
33 Phạm Thúy Nga THPT Lê Quư Đôn CBCT
34 Nguyền Thị Lan THPT Lê Quư Đôn CBCT
35 Nguyễn Quốc Huy  THPT Nguyễn Huệ CBCT
36 Trương Thị Mai Hải  THPT Nguyễn Huệ CBCT
37 Nguyễn Thị Diệu Thúy  THPT Nguyễn Huệ CBCT
38 Lê Thanh Quang  THPT Nguyễn Huệ CBCT
39 Đỗ Thị Lệ Thuỷ THPT Nguyễn Huệ CBCT
40 Hoàng Thị Diệp THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
41 Hoàng Chiến Thắng THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
42 Tống Văn Thành THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
43 Nguyễn Khắc Cương THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
44 Lê Thị Hải THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
45 Nguyễn Thị Hồng Nhung THPT Trần Phú CBCT
46 Hà Việt Hùng THPT Trần Phú CBCT
47 Vũ Văn Tấn THPT Trần Phú CBCT
48 Dương Thị Thu Thủy THPT Chu Văn An Tổ trưởng
49 Lương Mạnh Thường TT Y tế Văn Yên Tổ phó
50 Nguyễn Thị Anh CA huyện Văn Yên Bảo vệ
51 Nguyễn Thị Hậu CA huyện Văn Yên Bảo vệ
52 Nguyễn Thị Tuyết Xâm CA huyện Văn Yên Bảo vệ
53 Nguyễn Thúy Lành CA huyện Văn Yên Bảo vệ
54 Nguyễn Ngọc Thân THPT Chu Văn An Phục vụ
55 Nguyễn Văn Thành THPT Chu Văn An Phục vụ
56 Nguyễn Thị Thái THPT Chu Văn An Phục vụ
57 Nguyễn Thị Hải THPT Chu Văn An Phục vụ
58 Trần Thị Thu Phương THPT Chu Văn An Phục vụ
59 Phạm Thị Nga THPT Chu Văn An Phục vụ
60 Lư Văn Lương THPT Chu Văn An Bảo vệ
61 Nguyễn Huy Hùng THPT Chu Văn An Bảo vệ
62 Lạc Văn Ḥa THPT Chu Văn An Bảo vệ
63 Nguyễn Quang Vinh THPT Chu Văn An Bảo vệ
64 Lư Xuân Bích   Bảo vệ
65 Vũ Tiến Phong   Bác sỹ
66  Đỗ Thị Huệ   Phục vụ
17. DN - GDTX Văn Yên 
1 Đoàn Văn Hoạt DN-GDTX Văn Yên Trưởng điểm
2 Vũ Trọng Phong Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Hà Minh Đông DN-GDTX Yên B́nh P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Thị Minh Thạch DN-GDTX Văn Yên Thư kư
5 Dương  Huy Thành  DN-GDTX Văn Yên Thư kư
6 Đặng Ngọc Hùng Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Văn Sơn Học viện CNBCVT CBCT
8 Đặng Quang Dũng Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Trọng Thành Học viện CNBCVT CBCT
10 Cao Hồng Sơn Học viện CNBCVT CBCT
11 Nguyễn Nam Phương CĐSP Yên Bái CBCT
12 Trần Lệ  Dung TC nghề Lục Yên CBCT
13 Lương Thùy  Dũng TC nghề Lục Yên CBCT
14 Đoàn Ngọc  TC nghề Lục Yên CBCT
15 Phạm Thị Phương  Hảo TC nghề Lục Yên CBCT
16 Nông Trần  Khánh TC nghề Lục Yên CBCT
17 Nông Trung  Kiên TC nghề Lục Yên CBCT
18 Nguyễn Thị Kim Liên DN-GDTX TP Yên Bái CBCT
19 Nguyễn Thị Kim Oanh DN-GDTX TP Yên Bái CBCT
20 Nguyễn Thị Thùy Dương DN-GDTX TP Yên Bái CBCT
21 Phùng Trung Dũng THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
22 Dương Văn Nghị DN-GDTX Văn Yên Tổ trưởng
23 Nguyễn Văn Linh Trạm Y tế  Mậu A Y tế
24 Giàng A Pao CA huyện Văn Yên Bảo vệ
25 Triệu Bảo Linh CA huyện Văn Yên Bảo vệ
26 Phùng Văn Ton CA huyện Văn Yên Bảo vệ
27 Đinh Văn Chí DN-GDTX Văn Yên Bảo vệ
28 Đỗ Thị Thanh Tâm DN-GDTX Văn Yên Phục vụ
29 Đỗ Thị Tuyến DN-GDTX Văn Yên Phục vụ
30 Vũ Thị Giang DN-GDTX Văn Yên Phục vụ
31 Phạm Thị Tùng DN-GDTX Văn Yên Phục vụ
32 Vũ Duy Kiên DN-GDTX Văn Yên Phục vụ
18. THPT Trần Phú 
1 Nguyễn Quỳnh Lộc THPT Trần Phú Trưởng điểm
2 Ngô Đức Thiện Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Phan Bích Hoài THPT Trần Phú Thư kư
4 Nguyễn Văn Chỉnh THPT Trần Phú Thư kư
5 Dương Trần Đức Học viện CNBCVT CBCT
6 Đinh Văn Dũng Học viện CNBCVT CBCT
7 Dư Minh Sáng Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Quốc Dinh Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Trọng Thái Học viện CNBCVT CBCT
10 Phạm Thị Kiều Anh CĐSP Yên Bái CBCT
11 Trần Thị Tuyết THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
12 Nhâm Thị Thanh Hương THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
13 Hoàng Văn Hà THPT Nguyễn Lương Bằng CBCT
14 Nguyễn Thị Thu Thủy THPT Chu Văn An CBCT
15 Nguyễn Trọng Nam THPT Chu Văn An CBCT
16 Nguyễn Văn Minh THPT Chu Văn An CBCT
17 Phạm Hồng Thứ THPT Chu Văn An CBCT
18 Nguyễn Thị Minh Tơ THPT Lê Quư Đôn CBCT
19 Nguyễn Lệ Thủy THPT Lê Quư Đôn CBCT
20 Đoàn Thị Huyền THPT Trần Phú Tổ trưởng
21 Lương Văn Nam PK ĐKKV An Bình Y tế
22 Đặng Y Nam CA huyện Văn Yên Bảo vệ 
23 Hoàng Văn Khang CA huyện Văn Yên Bảo vệ 
24 Đặng Tòn Náy CA huyện Văn Yên Bảo vệ 
25 Nguyễn Thị Tuyết THPT Trần Phú Phục vụ kỳ thi
26 Nguyễn Thị Loan THPT Trần Phú Phục vụ kỳ thi
27 Nguyễn Văn Thuận THPT Trần Phú Bảo vệ 
28 Đàm Thị Hợp THPT Trần Phú Y tế
29 Hoàng Thị B́nh THPT Trần Phú Phục vụ kỳ thi
30 Nguyễn Thị Thú THPT Trần Phú Phục vụ kỳ thi
19. THPT Nguyễn Lương Bằng 
1 Nguyễn Mạnh Hà THPT Nguyễn Lương Bằng Trưởng điểm
2 Phùng Tiến Dũng CĐSP Yên Bái P. Trưởng điểm
3 Hoàng Văn Chinh THPT Nguyễn Lương Bằng Thư kư
4 Nguyễn Văn Quang THPT Nguyễn Lương Bằng Thư kư
5 Nguyễn Chiến Trinh Học viện CNBCVT CBCT
6 Phí Công Huy Học viện CNBCVT CBCT
7 Phạm Văn Sự Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Trung Nhân Học viện CNBCVT CBCT
9 Quản Hoài Nam Học viện CNBCVT CBCT
10 Đỗ Văn Hùng CĐSP Yên Bái CBCT
11 Lê Thị Thương THPT Nguyễn Huệ CBCT
12 Bùi Hồng Nam  THPT Nguyễn Huệ CBCT
13 Nguyễn Thị Thanh Vân THPT Trần Phú CBCT
14 Lê Anh Tuấn THPT Trần Phú CBCT
15 Bùi Hương Ly THPT Trần Phú CBCT
16 Lê Kim Đương THPT Chu Văn An CBCT
17 Phạm Thị Thanh Hải THPT Chu Văn An CBCT
18 Phạm Thị Hồng THPT Chu Văn An CBCT
19 Hồ Đăng Bắc THPT Chu Văn An CBCT
20 Nguyễn Thị Hải Hằng THPT Nguyễn Lương Bằng Tổ trưởng
21 Nguyễn Thị Liễu Trạm y tế xă An Thịnh Y tế
22 Nông Mạnh Hùng CA huyện Văn Yên Bảo vệ
23 Mã Xuân Tàn CA huyện Văn Yên Bảo vệ
24 Lê Anh Quyền CA huyện Văn Yên Bảo vệ
25 Phạm Công Thỏa THPT Nguyễn Lương Bằng Bảo vệ
26 Phạm Thị Ḥa THPT Nguyễn Lương Bằng Bảo vệ
27 Nguyễn Thị Thơm THPT Nguyễn Lương Bằng Phục vụ
28 Cầm Văn Quyền THPT Nguyễn Lương Bằng Phục vụ
29 Đỗ Trọng Tuân Điện lực Văn Yên Phục vụ
20. THPT Văn Chấn 
1 Nguyễn Văn Tuấn THPT Văn Chấn Trưởng điểm
2 Nguyễn Hoa Cương Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nông Ngọc Xô THPT Nguyễn Huệ P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Quang Hà THPT Văn Chấn Thư kư
5 Nguyễn Đức Hiếu THPT Văn Chấn Thư kư
6 Phạm Nguyễn Hoàng Hải Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Văn Thủy Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Duy Hoàng Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Duy Trường Học viện CNBCVT CBCT
10 Nguyễn Ngọc Huyền Học viện CNBCVT CBCT
11 Nguyễn Minh Tuân Học viện CNBCVT CBCT
12 Nguyễn Đức  Việt Học viện CNBCVT CBCT
13 Phạm Lê Huy Học viện CNBCVT CBCT
14 Vũ Hoài Nam Học viện CNBCVT CBCT
15 Phạm Đ́nh Chung Học viện CNBCVT CBCT
16 Nguyễn Thế Quyền Học viện CNBCVT CBCT
17 Nguyễn Quư Thành Trung Học viện CNBCVT CBCT
18 Nguyễn Viết Đảm Học viện CNBCVT CBCT
19 Kiều Anh Dũng Học viện CNBCVT CBCT
20 Thạch Thọ Năng Học viện CNBCVT CBCT
21 Chu Huy Phong Học viện CNBCVT CBCT
22 Phạm Thị Thanh Nga CĐSP Yên Bái CBCT
23 Hoàng Trung Định Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
24 Nguyễn Hồng Nhung Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
25 Bùi Quang Dũng Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
26 Hà Thị Bái THPT Chu Văn An CBCT
27 Phạm Lê Giang THPT Chu Văn An CBCT
28 Phạm Ngọc Tú THPT Chu Văn An CBCT
29 Trần Thế Anh THPT Chu Văn An CBCT
30 Lê Quang B́nh THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
31 Vương Thanh Thúy THPT Lê Quư Đôn CBCT
32 Nguyễn Thị Hồng Thương THPT Lê Quư Đôn CBCT
33 Cao Thị Thu Hương THPT Lê Quư Đôn CBCT
34 Nguyễn Thị Thúy THPT Lư Thường Kiệt CBCT
35 Phạm Khánh Hợp THPT Sơn Thịnh CBCT
36 Đỗ Trọng Thủy THPT Sơn Thịnh CBCT
37 Đinh Trường Tuân THPT Sơn Thịnh CBCT
38 Hà Thị Ngữ PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
39 Nguyễn Thị Thảo PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
40 Bùi Thị B́nh PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
41 Nguyễn Thị Liên PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
42 Hoàng Thị Hậu THPT Nguyễn Trăi CBCT
43 Phạm Văn Hoan THPT Nguyễn Trăi CBCT
44 Hoàng Thị Minh Huế THPT Nguyễn Trăi CBCT
45 Phạm Hồng Hạnh THPT Nguyễn Trăi CBCT
46 Phạm Phúc Hiệp THPT Văn Chấn Tổ trưởng
47 Tống Duy Hưng TT Y tế Văn Chấn Y tế
48 Triệu Như Thiện CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
49 Nguyễn Viết Hùng CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
50 Hà Quế Sơn CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
51 Triệu Như Tuấn THPT Văn Chấn Phục vụ
52 Đinh Văn Ngũ THPT Văn Chấn Bảo vệ
53 Vũ Văn Hùng THPT Văn Chấn Bảo vệ
54 Đỗ Thị Hồng Gấm THPT Văn Chấn Phục vụ
55 Bùi Thị Vừng Hồng THPT Văn Chấn Phục vụ
56 Tạ Thị Thủy THPT Văn Chấn Phục vụ 
21. THPT Nghĩa Lộ 14
1  Nguyễn Văn Thế  THPT Nghĩa Lộ Trưởng điểm
2 Trần Vũ Hải Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Đào Minh Tuấn THPT Trần Nhật Duật P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Thị Thu Hiền THPT Nghĩa Lộ Thư kư
5 Nguyễn Trọng Quân THPT Nghĩa Lộ Thư kư
6 Nguyễn Đức Nhân Học viện CNBCVT CBCT
7 Phạm Phú Tài Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Việt Dũng Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Xuân Anh Học viện CNBCVT CBCT
10 Nguyễn Đức Thịnh Học viện CNBCVT CBCT
11 Đỗ Đức Anh Học viện CNBCVT CBCT
12 Quách Văn Hiếu Học viện CNBCVT CBCT
13 Phan Trần Thắng Học viện CNBCVT CBCT
14 Đỗ Viết Quang Học viện CNBCVT CBCT
15 Nguyễn Ngọc Anh Học viện CNBCVT CBCT
16 Lê Văn Ngọc Học viện CNBCVT CBCT
17 Phạm Đức Trường Học viện CNBCVT CBCT
18 Nguyễn Mạnh Hùng Học viện CNBCVT CBCT
19 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CĐSP Yên Bái CBCT
20 Sùng Thị Si THPT Mù Cang Chải CBCT
21 Hoàng Trung Hiếu THPT Mù Cang Chải CBCT
22 Đinh Thị Phương Duyên THPT Mù Cang Chải CBCT
23 Hoàng Thị Vân Anh THPT Nguyễn Trăi CBCT
24 Nguyễn Thúy Lan THPT Nguyễn Trăi CBCT
25 Nguyễn Trung Dũng THPT Nguyễn Trăi CBCT
26 Trần Văn Huấn THPT Sơn Thịnh CBCT
27 Lư Thị Huyền THPT Sơn Thịnh CBCT
28 Nguyễn Trọng Nghĩa THPT Sơn Thịnh CBCT
29 Nguyễn Thị Huyền THPT Sơn Thịnh CBCT
30 Nguyễn Thị Trang Nhung THPT Nguyễn Huệ CBCT
31 Phạm Thị Thu Hiền THPT Nguyễn Huệ CBCT
32 Nguyễn Thị Thanh Hải  THPT Nguyễn Huệ CBCT
33 Trần Thùy Minh  THPT Nguyễn Huệ CBCT
34 Đồng Thị Lê Nga  THPT Nguyễn Huệ CBCT
35 Cao Đặng Hồng Hoa THPT Nguyễn Huệ CBCT
36 Phạm Thu Hằng  THPT Nguyễn Huệ CBCT
37 Dương Thị Thanh Vân PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
38 Nguyễn Thị  Nhung PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
39 Phạm Thị Hương PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
40 Nguyễn Thanh Xuân THPT Thị xă Nghĩa Lộ Tổ trưởng
41 Lò Văn Xe Bệnh viện Nghĩa Lộ Y tế
42 Đỗ Việt Đoàn CA thị xã Nghĩa Lộ Bảo vệ
43 Hoàng Đình Công CA thị xã Nghĩa Lộ Bảo vệ
44 Đỗ Văn Thanh THPT Thị xă Nghĩa Lộ Bảo vệ
45 Phạm Bá Dung THPT Thị xă Nghĩa Lộ Bảo vệ
46 Trần Thị Thanh Nga THPT Thị xă Nghĩa Lộ Phục vụ
47 Nguyễn Thị Hương Giang THPT Thị xă Nghĩa Lộ Phục vụ
22. Phổ thông DTNT THPT Miền Tây 
1 Nguyễn Thị Thanh Vân PT DTNT THPT Miền Tây Trưởng điểm
2 Đào Văn Hà Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Phí Việt Bắc PT DTNT THPT Miền Tây Thư kư
4 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ PT DTNT THPT Miền Tây Thư kư
5 Bùi Xuân Hiếu Học viện CNBCVT CBCT
6 Nguyễn Quốc Dũng CĐSP Yên Bái CBCT
7 Nguyễn Ngọc Hùng CĐSP Yên Bái CBCT
8 Nguyễn Thị Thanh Nhị CĐSP Yên Bái CBCT
9 Trần Thế Hưng CĐSP Yên Bái CBCT
10 Lê Thị Quỳnh Lan CĐSP Yên Bái CBCT
11 Trần Lê Hoàn THPT Mù Cang Chải CBCT
12 Vừ A Dinh THPT Mù Cang Chải CBCT
13 Nguyễn Văn Tùng THPT Mù Cang Chải CBCT
14 Phạm Văn Thủy DN-GDTX Mù Cang Chải CBCT
15 Giàng A Dao DN-GDTX Mù Cang Chải CBCT
16 Trần Thị Hoa THPT Nguyễn Trăi CBCT
17 Ḷ Tường Nguyên THPT Nguyễn Trăi CBCT
18 Nguyễn Thanh Sản THPT Nguyễn Trăi CBCT
19 Nguyễn Quỳnh Mai THPT Sơn Thịnh CBCT
20 Nguyễn Thị Hà THPT Sơn Thịnh CBCT
21 Lê Thị Hồng Vân PT DTNT THPT Miền Tây Tổ trưởng
22 Nguyễn Công Toản Bệnh viện Nghĩa Lộ Y tế
23 Lò Văn Xuấn CA thị xã Nghĩa Lộ Bảo vệ
24 Hà Thị Ngân CA thị xã Nghĩa Lộ Bảo vệ
25 Phan Thị Minh Hằng PT DTNT THPT Miền Tây Phục vụ
26 Đỗ Quang Điệp PT DTNT THPT Miền Tây Phục vụ
27 Nguyễn Thăng Long PT DTNT THPT Miền Tây Phục vụ
28 Nguyễn Thị Thủy PT DTNT THPT Miền Tây Y tế
29 Trần Đức Sơn PT DTNT THPT Miền Tây Bảo vệ
30 Đào Văn Dũng PT DTNT THPT Miền Tây Bảo vệ
23. THPT Nguyễn Trăi 
1 Tống Long Giang THPT Nguyễn Trăi Trưởng điểm
2 Lê Thị Tươi  CĐSP Yên Bái P. Trưởng điểm
3 Phan Tất Phú THPT Nguyễn Trăi Thư kư
4 Nguyễn Thị Hà THPT Nguyễn Trăi Thư kư
5 Phạm Thị Mỹ Ḥa CĐSP Yên Bái CBCT
6 Phạm Thị Hằng Thu CĐSP Yên Bái CBCT
7 Đỗ Ngọc Quỳnh CĐSP Yên Bái CBCT
8 Nguyễn Thị Thu Hương CĐSP Yên Bái CBCT
9 Hà Thị Minh Hạnh CĐSP Yên Bái CBCT
10 Đinh Ngọc Huy CĐSP Yên Bái CBCT
11 Vũ Thị Thành CĐSP Yên Bái CBCT
12 Trần Thị Lư Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
13 Phạm Thị Xuyến THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
14 Sầm Thị Hạnh THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
15 Thiều Thị Thu Hà THPT Hoàng Văn Thụ CBCT
16 Hồ Trọng Hiếu THPT Mù Cang Chải CBCT
17 Đồng Ngọc Hoàng THPT Mù Cang Chải CBCT
18 Vũ Văn Trung THPT Mù Cang Chải CBCT
19 Lê Thị Thu Thảo PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
20 Hà Biên Thuỳ PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
21 Phùng Tố Vân PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
22 Nguyễn Hải Yến DN-GDTX Mù Cang Chải CBCT
23 Hoàng Thị Linh DN-GDTX Mù Cang Chải CBCT
24 Hà Bích Ngọc THPT Nguyễn Trăi Tổ trưởng
24 Phạm Thị Minh Tuyết THPT Nguyễn Trăi Phục vụ
25 Lường Thị Dân Bệnh viện Nghĩa Lộ Y tế
26 Trần Xuân Toản CA thị xã Nghĩa Lộ Bảo vệ
27 Đinh Ngọc Thịnh CA phường Trung tâm Bảo vệ
28 Trần Thu Trang THPT Nguyễn Trăi Phục vụ
29 Nguyễn Xuân Thêm THPT Nguyễn Trăi Bảo vệ
30 Phạm Mạnh Cường THPT Nguyễn Trăi Bảo vệ
24. THPT Sơn Thịnh 
1 Vương Văn Hoa THPT Sơn Thịnh Trưởng điểm
2 Nguyễn Cảnh Châu Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Lê Tuấn Nghĩa THPT Sơn Thịnh Thư kư
4 Đinh Trung Dũng THPT Sơn Thịnh Thư kư
5 Đinh Hồng Hải Học viện CNBCVT CBCT
6 Nguyễn Quang Ngọc Học viện CNBCVT CBCT
7 Phạm Văn Vĩnh Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Đ́nh Long Học viện CNBCVT CBCT
9 Nguyễn Quốc Uy Học viện CNBCVT CBCT
10 Đỗ Thái B́nh Học viện CNBCVT CBCT
11 Lê Kim Phượng CĐSP Yên Bái CBCT
12 Vũ Tú Quyên PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
13 Hoàng Thị Hương PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
14 Trương Thị Luyến THPT Nguyễn Trăi CBCT
15 Hoàng Thị Hường THPT Nguyễn Trăi CBCT
16 Nguyễn Thanh B́nh THPT Nguyễn Trăi CBCT
17 Nguyễn Thị Minh Hồng THPT Nguyễn Trăi CBCT
18 Nguyễn Thị Phượng THPT Nguyễn Trăi CBCT
19 Đồng Thị Xiêm THPT Trần Nhật Duật  CBCT
20 Lương Thu Phương THPT Nguyễn Huệ CBCT
21 Phạm Trung Hiếu THPT Văn Chấn CBCT
22 Phạm Thị Hương THPT Văn Chấn CBCT
23 Trần Thị Kim Hảo THPT Sơn Thịnh Tổ trưởng
24 Sa Thị Hiên TT Y tế Văn Chấn Y tế
25 Bùi Mạnh Toàn CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
26 Đỗ Văn Tuấn CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
27 Hà Trường Giang CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
29 Nguyễn Thị Làn THPT Sơn Thịnh Phục vụ
30 Phạm Thị Hải Yến THPT Sơn Thịnh Phục vụ
31 Bùi Thị Hường THPT Sơn Thịnh Y tế trường học
32 Trần Thị Thanh THPT Sơn Thịnh Phục vụ
33 Phạm Văn Chính THPT Sơn Thịnh Phục vụ
25. DN-GDTX Văn Chấn 
1 Nguyễn Duy Hùng DN-GDTX Văn Chấn Trưởng điểm
2 Đặng Tiến Mậu Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Phạm Duy Hưng DN-GDTX Văn Chấn Thư kư
4 Lưu Thị Bích Thủy DN-GDTX Văn Chấn Thư kư
5 Hoàng Ngọc Khánh Học viện CNBCVT CBCT
6 Nguyễn Việt Hưng Học viện CNBCVT CBCT
7 Trương Cao Dũng Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Tài Tuyên Học viện CNBCVT CBCT
9 Lê Đức Toàn Học viện CNBCVT CBCT
10 Phạm Xuân Trường CĐSP Yên Bái CBCT
11 Lương Thị.Bích Thảo TC Nghề Nghĩa Lộ CBCT
12 Trần Thị Lan Hương TC Nghề Nghĩa Lộ CBCT
13 Nguyễn Thị Nhung TC Nghề Nghĩa Lộ CBCT
14 Sùng A Súa DN-GDTX Mù Cang Chải CBCT
15 Trịnh Xuân Biên DN-GDTX Mù Cang Chải CBCT
16 Hoàng Văn Mầu  TC Nghề Nghĩa Lộ CBCT
17 Nông Trọng Bằng DN-GDTX Mù Cang Chải CBCT
18 Đồng Ngọc Hưng Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
19 Hà Trọng Lữ Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
20 Trần Văn Hà DN&GDTX Văn Chấn Tổ trưởng
21 Hoàng Văn Thủy TT Y tế Văn Chấn Y tế
22 Nguyễn Trường Thọ CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
23 Nguyễn Hoàng Anh CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
24 Đàm Đ́nh Nguyên DN&GDTX Văn Chấn Bảo vệ
25 Đỗ Thế Hùng DN&GDTX Văn Chấn Phục vụ
26 Trịnh Quốc Việt DN&GDTX Văn Chấn Bảo vệ
27 Phạm Thị Hân DN&GDTX Văn Chấn Phục vụ
26. PH Nậm Búng 
1 Phạm Anh Sơn THPT Sơn Thịnh Trưởng điểm
2 Phạm Văn Cường Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Đồng Mạnh Hà THPT Sơn Thịnh Thư kư
4 Hà Đ́nh Dũng Học viện CNBCVT CBCT
5 Nguyễn Văn Hưng Học viện CNBCVT CBCT
6 Cao Xuân Hiển Học viện CNBCVT CBCT
7 Vũ Anh Đức CĐSP Yên Bái CBCT
8 Nguyễn Đức Yên B́nh PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
9 Nguyễn Ngọc Hải PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
10 Sa Quang Hảo THPT Văn Chấn CBCT
11 Hoàng Viết Hồng THPT Văn Chấn CBCT
12 Bùi Thanh Khiết THPT Văn Chấn CBCT
13 Nguyễn Quốc Việt THPT Văn Chấn CBCT
14 Nguyễn Văn Hiếu THPT Sơn Thịnh Tổ trưởng
15 Bàn Ton Kén CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
16 Lự Văn Tài CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
17 Vũ Văn Khánh CA huyện Văn Chấn Bảo vệ
18 Phạm Thị Thương THPT Sơn Thịnh Hóa học
19 Đoàn Thị Hồng THPT Sơn Thịnh Thiết bị
20 Nguyễn Văn Chính THPT Sơn Thịnh Bảo vệ
21 Phạm Tiểu Anh TT Y tế Văn Chấn Y sĩ
23 Phạm Thị Thu Hằng THPT Sơn Thịnh phục vụ
27. THPT Trạm Tấu 
1 Nguyễn Thị T́nh THPT Trạm Tấu Trưởng điểm
2 Nguyễn Thanh B́nh CĐSP Yên Bái P. Trưởng điểm
3 Đặng Đ́nh Phơn DN-GDTX Yên B́nh P. Trưởng điểm
4 Hoàng Việt Bách THPT Trạm Tấu Thư kư
5 Trương Bá Phong DN-GDTX Trám Tấu Thư kư
6 Phạm Thị Ngân CĐSP Yên Bái CBCT
7 Phạm Quang Hưng CĐSP Yên Bái CBCT
8 Trần Việt Hà CĐSP Yên Bái CBCT
9 Lưu Khánh Linh CĐSP Yên Bái CBCT
10 Lại Đức Nam CĐSP Yên Bái CBCT
11 Trương Việt Phương CĐSP Yên Bái CBCT
12 Nguyễn Thị Ngọc Mai CĐSP Yên Bái CBCT
13 Nguyễn Thị Như Hoa CĐSP Yên Bái CBCT
14 Nguyễn Cảnh Quỳnh GDTX tỉnh CBCT
15 Nguyễn Phương Nam THPT Lê Quư Đôn CBCT
16 Hà Nguyễn Kiều Hoa THPT Nghĩa Lộ CBCT
17 Hoàng Thị Thu Hường THPT Văn Chấn CBCT
18 Nguyễn Thị Khương THPT Mù Cang Chải CBCT
19 Hoàng Thị Nhiên PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
20 Phạm Minh Nguyệt PT DTNT THPT Miền Tây CBCT
21 Nguyễn Thị Thu Trà THPT Nghĩa Lộ CBCT
22 Hoàng Thuư Vân THPT Nghĩa Lộ CBCT
23 Lê Hồng Phong THPT Nghĩa Lộ CBCT
24 Trần Thị Thu Hằng THPT Nghĩa Lộ CBCT
25 Nguyễn Anh Tuấn THPT Nghĩa Lộ CBCT
26 Đỗ Hữu Chỉnh THPT Nghĩa Lộ CBCT
27 Vàng Thị Khu THPT Mù Cang Chải CBCT
28 Sùng Thị Chang THPT Mù Cang Chải CBCT
29 Đỗ Thành Công THPT Trạm Tấu Tổ trưởng
30 Hoàng Thị Vượng TTYT  Trạm Tấu Y tế
31 Lò Văn Đức CA huyện Trạm Tấu Bảo vệ
32 Giàng Thị Ly CA huyện Trạm Tấu Bảo vệ
33 Hoàng Văn Đồng CA huyện Trạm Tấu Bảo vệ
34 Hoàng Anh Du THPT Trạm Tấu Bảo vệ
35 Phạm Minh Tuấn THPT Trạm Tấu Bảo vệ
36 Lưu Thị Thêm THPT Trạm Tấu Phục vụ
37 Trần Thị Hạnh THPT Trạm Tấu Phục vụ
38 Lê Quang Giao DN&GDTX Trạm Tấu Phục vụ
39 Phạm Kim Khôi DN&GDTX Trạm Tấu Phục vụ
28. THPT Mù Căng Chải 
1 Vũ Văn Tiến THPT Mù Cang Chải Trưởng điểm
2 Phạm Anh Tuấn Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Hà Minh Tiến THPT Sơn Thịnh P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Ngọc Sỹ DN-GDTX Mù Cang Chải Thư kư
5 Trần Huy Thụy THPT Mù Cang Chải Thư kư
6 Đỗ Đức Chiến  Học viện CNBCVT CBCT
7 Trần Minh Tuân Học viện CNBCVT CBCT
8 Vương Đ́nh Bách Học viện CNBCVT CBCT
9 Đỗ Đức Thành Học viện CNBCVT CBCT
10 Trần Việt Anh Học viện CNBCVT CBCT
11 Phạm Văn Hoàng Học viện CNBCVT CBCT
12 Bùi Văn Thành Học viện CNBCVT CBCT
13 Trịnh Bảo Khánh Học viện CNBCVT CBCT
14 Nguyễn Xuân Hà  Học viện CNBCVT CBCT
15 Phùng Khắc Hải Học viện CNBCVT CBCT
16 Vũ Thạch Hiếu Học viện CNBCVT CBCT
17 Ngô Văn Hợp CĐSP Yên Bái CBCT
18 Đỗ Thế Sơn THPT Nghĩa Lộ CBCT
20 Đinh Thị Thanh Huyền THPT Nghĩa Lộ CBCT
21 Hoàng Thị Vân THPT Nghĩa Lộ CBCT
22 Nguyễn Thanh Nga THPT Nghĩa Lộ CBCT
24 Nguyễn Thị Hạnh THPT Trạm Tấu CBCT
25 Hoàng Thị Minh THPT Trạm Tấu CBCT
26 Cứ A Cho THPT Trạm Tấu CBCT
27 Nguỵ Khắc Bắc THPT Trạm Tấu CBCT
28 Triệu Thị Hường THPT Trạm Tấu CBCT
29 Ḷ Thị Như Nguyệt THPT Trạm Tấu CBCT
30 Đào Thị Thu Hương THPT Văn Chấn CBCT
31 Hà Văn Tài THPT Văn Chấn CBCT
32 Phạm Thanh Hoa THPT Văn Chấn CBCT
33 Mai Đức Liêm THPT Văn Chấn CBCT
34 Phạm Ngọc Anh THPT Văn Chấn CBCT
35 Dương Trung Tú THPT Văn Chấn CBCT
26 Nguyễn Thị Phượng THPT Lư Thường Kiệt CBCT
24 Nguyễn Minh Phượng THPT Lư Thường Kiệt CBCT
36 Đào Thị Thúy Hồng THPT Lê Quư Đôn CBCT
37 Phạm Thị Thúy Hiền DN-GDTX Mù Cang Chải Tổ trưởng
38 Lê Xuân Toàn  TT Mù Cang Chải Y tế
39 Đoàn Trọng Thắng CA huyện Mù Cang Chải Bảo vệ
40 Lò Văn Hà CA huyện Mù Cang Chải Bảo vệ
41 Phạm Đức Quang DN&GDTX Mù Cang Chải Bảo vệ
42 Lư A D́nh THPT Mù Cang Chải Bảo vệ
43 Trần Ngọc Đạo THPT Mù Cang Chải Phục vụ
44 Nguyễn Ngọc Cảnh THPT Mù Cang Chải Phục vụ
45 Phạm Thị Oanh THPT Mù Cang Chải Phục vụ
46 Đỗ Thị Nụ DN&GDTX Mù Cang Chải Phục vụ
29. Cao đẳng Sư phạm Yên Bái 
1 Nguyễn Quang Hợp THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Trưởng điểm
2 Ngô Hồng Quân Học viện CNBCVT P. Trưởng điểm
3 Nguyễn Thị Sen  CĐSP Yên Bái P. Trưởng điểm
4 Nguyễn Trung Nghĩa THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thư kư
5 Lê Kim Liên THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thư kư
6 Trần Ngọc Minh Học viện CNBCVT CBCT
7 Nguyễn Thị Việt Nga Học viện CNBCVT CBCT
8 Nguyễn Mạnh Hùng Học viện CNBCVT CBCT
9 Vũ Thị Sâm Học viện CNBCVT CBCT
10 Cao Thị Hải Yến Học viện CNBCVT CBCT
11 Trần Thị Hương Giang Học viện CNBCVT CBCT
12 Lê Xuân Thành Học viện CNBCVT CBCT
13 Nguyễn Thị Xuân Học viện CNBCVT CBCT
14 Phạm Thị Kim Dung Học viện CNBCVT CBCT
15 Nguyễn Trung Hiếu Học viện CNBCVT CBCT
16 Phạm Anh Thư Học viện CNBCVT CBCT
17 Nguyễn Tuấn Phong Học viện CNBCVT CBCT
18 Phạm Vũ Hà Thanh Học viện CNBCVT CBCT
19 Trần Thanh Mai Học viện CNBCVT CBCT
20 Trần Thị Hiền  CĐSP Yên Bái CBCT
21 Đoàn Phương Hoa TT GDTX tỉnh CBCT
22 Lê Đức Thọ TT GDTX tỉnh CBCT
23 Phạm Thị Loan Hồng THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
24 Trương Hải Nam THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
25 Nguyễn Thị Thanh Vân THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
26 Nguyễn Thị Thu Hường THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
27 Đinh Thị Thu Hà THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
28 Nguyễn Kim Tuân THPT Thác Bà CBCT
29 Hà Hồng Kiên THPT Thác Bà CBCT
30 Nguyễn Tiến Nam THPT Thác Bà CBCT
31 Tô Minh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
32 Lê Thị Hoài THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
33 Lại Xuân Duy THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
34 Hoàng Văn Dụng THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
35 Trịnh Thị Chuyên THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
36 Nguyễn Ngọc Hà THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
37 Vũ Thị Mai Duyên THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
38 Trần Thị Hoa THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
39 Trần Côn THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
40 Lê Huy Thục THPT Nguyễn Huệ CBCT
41 Nguyễn Thị Bích Thuỷ THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
42 Hoàng Ngọc Quang THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành CBCT
43 Nguyễn Minh Tâm THPT Hoàng Quốc Việt CBCT
44 Ngô Thị Minh Thu Liên cấp 2-3 Trấn Yên 2 CBCT
45 Hà Thị Linh Chi CĐSP Yên Bái Tổ trưởng
46 Phạm Đ́nh Trung Bệnh viện đa khoa tỉnh Y tế
47 Đinh Văn Thường CATP Yên Bái Bảo vệ
48 Đặng Quang Trung CATP Yên Bái Bảo vệ
49 Cao Ngọc Duy CATP Yên Bái Bảo vệ
50 Nguyễn Trọng Giang CATP Yên Bái Bảo vệ
51 Phạm Thanh Hùng CĐSP Yên Bái Phục vụ
52 Đỗ Văn Tạo CĐSP Yên Bái Phục vụ
53 Hà Anh Tuấn CĐSP Yên Bái Phục vụ
54 Dương Thị Lệ Thủy CĐSP Yên Bái Phục vụ
55 Hoàng Thị Nga CĐSP Yên Bái Phục vụ
56 Hà Thị Lan Hương CĐSP Yên Bái Phục vụ
57 Nguyễn Thị Thanh Huyền CĐSP Yên Bái Phục vụ
30. Trung cấp nghề DTNT Nghĩa Lộ 
1 Dương Quang Huấn TC Nghề Nghĩa Lộ Trưởng điểm
2 Đỗ Thị Thanh Thủy CĐSP Yên Bái P. Trưởng điểm
3 Đặng Xuân Trường TC Nghề Nghĩa Lộ Thư kư
4 Trần Thị Tươi TC Nghề Nghĩa Lộ Thư kư
5 Đỗ TrungThành CĐSP Yên Bái CBCT
6 Đỗ Thị Ngọc Trâm  CĐSP Yên Bái CBCT
7 Nguyễn Diệu Thúy CĐSP Yên Bái CBCT
8 Nguyễn Thị Hồng Vân CĐSP Yên Bái CBCT
9 Trần Thị Thùy Trang DN-GDTX Văn Chấn CBCT
10 Đoàn Khánh Vận DN-GDTX Văn Yên CBCT
11 Nguyễn Quư Hoàng DN-GDTX Văn Yên CBCT
12 Phạm Thị Hiên DN-GDTX Văn Yên CBCT
13 Đinh Thừa Vũ DN-GDTX Yên B́nh CBCT
14 Lê Thị Thanh Hương DN-GDTX Yên B́nh CBCT
15 Nguyễn Vân Khánh DN-GDTX Yên B́nh CBCT
16 Đào Quang Thuận TC Nghề DTNT Nghĩa Lộ CBCT
17 Hoàng Văn Huynh TC Nghề DTNT Nghĩa Lộ Tổ trưởng
18 Mai Văn Tư CA thị xã Nghĩa Lộ Bảo vệ
19 Đỗ Thanh Nghĩa CA thị xã Nghĩa Lộ Bảo vệ
20 Hoàng Việt Lâm TC Nghề DTNT Nghĩa Lộ Bảo vệ
21 Hoàng Thị Thanh Thảo TC Nghề DTNT Nghĩa Lộ Bảo vệ
22 Lê Thị Liễu TC Nghề DTNT Nghĩa Lộ Y tế
( Dánh sách gồm 1220 người )