HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC (HSSM 1.1) - NĂM HỌC 2017-2018
Mã trường: 15000724 - Tên trường: THPT Mai Sơn - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái
Bạn có thể chọn năm học khác!
Năm học:


Hệ thống HSSM có CSDL dễ dàng chuyển sang CSDL phân hệ QLHS của VEMIS
Copyright 2008 by HPCGroup - Email: hssm7777@gmail.com hoặc hssm7777@yahoo.com.vn